Начална страница | Дом | Градина | ЗИМНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

ЗИМНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

image

Дори пролетта да се чувства вече навън, много вероятно е едно внезапно застудяване да върне нещата назад. Така че сега е подходящият момент да обърнете внимание на стайните си растения...

Дори пролетта да се чувства вече навън, мно­го вероятно е едно внезапно застудяване да върне нещата назад. Така че сега е подходящият момент да обърнете внимание на стайните си растения, да им дадете допълнителната грижа, която ще им липсва, когато вие излезете в гра­дината.

Стайните цветя наис­тина могат да обитават всяка една стая от до­ма ви. филадендронът, шведският бръшлян и други са едни от лесните за отглеждане растения в домашни условия. С ус­пех може да бъде от­гледана и драцената, която обаче не бива да се преполива. Дявол­ският бръшлян и синго-ниумът също се справят добре при по-слаба свет­лина.

Ако имате зелени рас­тения, трябва често да ги поливате, торите, при­саждате и почиствате от мъртвите листа. В замяна те ще пречистват въздуха в дома ви, могат дори да цъфнат и да създадат уютна ат­мосфера. През зимата стайните цветя, както и градински­те, забавят растежа си. Ето защо те не се нуж­даят и от наторяване до пролетта. По принцип те не се нуждаят и от много вода, но ако освен почва­та и въздухът в стаята е много сух, тогава те ще изсъхнат по-бързо. Зато­ва трябва често да про­верявате почвата в сак­сиите, за да уцелите злат­ната среда.

За да постигнете жела­ния ефект, можете да нап­ръсквате редовно расте­нията (с изключение на мъхестите, каквато е нап­ример Африканската виолетка). Също така може­те да струпате растения­та близо едно до друго, като поставите малки чи-нийки с вода помежду им. Така водата ще се из­парява и на практика ще осигури един малък оазис за вашите растения.

zimni_griji_za_stainite_rastenia_113981992.jpgТъй като повечето стайни цветя все още са в латентно състояние, моментът е подходящ те да бъдат разсадени. Ако са с добре развита коренова система и корените са започнали да се пода­ват през дупчиците на су­хата почва, то вие трябва да ги пресадите в по-голя­ма саксия. Но както вина­ги, съществуват и някои изключения от това пра­вило. Най-характерното от тях е красулата. Приблизително два ча­са преди да започнете, полейте обилно расте­нието в старата му сак­сия. Когато сте готови, сложете ръка върху поч­вата и обърнете расте­нието с листата надолу.

Извадете растението от саксията и внимателно разплетете корените му. Отрежете всяка част от топката корени, която е счупена, изсъхнала, тъм­нокафява на цвят или из-гнила. В новата саксия за­почнете със слой от чисти камъчета или парчета от глина, за да осигурите от-цеждането на водата. От­горе изсипете слой почва и поставете растението в центъра на саксията. Наоколо насипете оста­налата пръст и я притис­нете, докато се уплътни мястото, но не прекаля­вайте, за да има после място за поливане.

Ако сте решили да не присаждате вашето рас­тение, то би се зарадвало на един душ.

Поставете саксията,в умивалника или в кофа с вода и напълнете с во­да, докато тя започне да прелива от ръба на съ­да. Оставете растение­то си в тази вода за час или два, за да се промие от натрупаните соли и изтощената тор. Меж­дувременно можете да почистите листата с влажна кърпа освен ко­гато листата са мъхести. Преди да върнете растението на полицата или на масичката си за чай, внимавайте то да се е изцедило добре.

Когато отделяте време за вашите растения, хвърляйте по едно око за листни въшки, бели му-хички и брашняни бръм­бари Тези вредители мо­гат да виреят както на­вън, така и в дома ви. Можете да ги премахнете чрез инсектицид, но трябва да го прилагате периодично. Ако смеси­те инсектицида и почва­та на растението, то в та­къв случай трябва да па­зите децата и домашни­те си любимци далече от третираното растение и саксията.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст