Начална страница | Дом | Градина | МИНИАТЮРНА ГРАДИНА ЖИВЕЕ В БУТИЛКА

МИНИАТЮРНА ГРАДИНА ЖИВЕЕ В БУТИЛКА

image

Трябва да работите с внимание и желание, за да се получи красив резултат…

Много хора украсяват стаите си с мини-оранжерии, настанени в кръгъл аквариум или в стъклен съд - бутилка с интересна форма. В тази "оранжерия" под стъкле­ния покрив се създава благоприятен микрокли­мат с висока влажност (повече от 70%) и със стайна температура, която се харесва на топлолюбивите тропичес­ки растения като сциндапсус, бегония рекс, нефролепис, пеперомия каперата, селагинела. Забележително е да настаните в стъклени бутилки колекция от бавно растящи кактуси и сукуленти в компози­ции със сансевиера, ешеверия, седум, гасте-рия, млечка, каменолом-ка, аспарагус. Видовете растения за миниоранжерията се подбират според еднак­вите условия за разви­тие, красивото съчетание едно с друго и създава­нето на миниатюрен ландшат около тях (кори, камъни, мъх).

miniatiurna_gradina_jivee_v_butilka_317260767.jpgАКО ГИ НАСТАНИТЕ В ШИШЕ

В съд с дълго гърло е по-сложно засаждането на растенията. В чист съд с помощта на фуния и хар­тиена тръбичка насипете слой камъчета с дебелина 5 см, след това суха почва - 5-7 см. В почвата се правят дупки, в които се засаждат растенията с по­мощта на пинсета. Коре­ните се засипват и леко се притискат. Поливат се пос­редством тънка гумена тръ­бичка с вода със стайна температура. Бутилката се покрива с капачка за дено­нощие, а ако след ден почвата се окаже отново суха, се навлажнява. При преовлажняване капачката се маха и се оставя излиш­ната влага да се изпари.

"Градината" в съд може да бъде постоянно "херме­тизирана", тъй като вътре в него се образува отделен микроклимат. Парите от водата, които отделят растенията, се кондензи­рат по вътрешните стени на съда в капки и стичайки се надолу, овлажняват поч­вата. "Градината в бутил­ка" често се прави от едно или няколко растения. По-високото растение се са­ди в центъра, а ниските около него. Такава компо­зиция изглежда красиво от всички страни.

Растението се изважда от бутилката, като се из­ползва тел. Пръстта, която попада при тази операция по листата на другите рас­тения, се маха с четка, а стените на съда се изтри­ват с гъба.

Композицията „гради­на в бутилка", съставена от бавно развиващи се растения, много дълго за­пазва декоративността и практически не се нуж­дае от грижи.

miniatiurna_gradina_jivee_v_butilka1_320435425.jpgВ СФЕРА

В тОпката-аквариум се насипва слой от камъчета, след това едрозърнест пя­сък, отгоре хранителна почва. Обемът на почвата е около четвърт от обема на топката. Съставът на субстрата зависи от потребнос­тите на засадените в оран­жерията растения.

За кактусите и сукулен-тите се подготвя рохкава и въздухопроницаема смес: глинеста почва, торф и речен пясък (2:1:1), като се добавят и едри камъни.

miniatiurna_gradina_jivee_v_butilka2_393967710.jpgЗа тропическите расте­ния се взема съответства­ща смес, те могат да се засадят в саксия, за да можете лесно да ги изва­дите от оранжерията при необходимост, при появя­ването на болести или сил­но разрастване. Саксиите с растенията се разпола­гат в съда на различни ни­ва, като се маскират с ка­мъни и мъх.

Оранжерията се поста­вя на светло място. На първо време след засаж­дането на растенията тряб­ва да регулирате в нея вод­ния и топлинния режим по пътя на проветряването и пръскането на растенията с топла вода. При тро­пическите растения тряб­ва редовно да разрохквате почвата, за кактусите и су-кулентите това не е нужно.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст