Начална страница | Дом | Градина | ЕРИКАТА МОЖЕ ДА СЕ РАЗМНОЖИ И ПРЕЗ ЗИМАТА

ЕРИКАТА МОЖЕ ДА СЕ РАЗМНОЖИ И ПРЕЗ ЗИМАТА

image

Представителите на рода са вечнозелени храсти и по-рядко ниски дръвчета. Кореновата система е добре разви­та. Листата са...

Представителите на рода са вечнозелени храсти и по-рядко ниски дръвчета. Кореновата система е добре разви­та. Листата са игловид­ни, цветовете са бели, розови, червени, поня­кога жълти. Венчето е тръбесто, камбановидно.

Топлолюбиви видове, за нашите условия отг­леждани в помещенията са обилноцъфтяща, стройна, белезникава ерика и ерика вестита.

От студеноустойчиви-те европейски видове най-популярна е дърво­видната ерика. Цъфти през април-юли. Предс­тавлява храст или малко дръвче с височина от 1 до 6 м. Клонките са де­бели и покрити с власин­ки. Цветовете са бели, ароматни, кълбовидни и са събрани в метличини съцветия дълги от 20 до 50 см.

Топлолюбивите сорто­ве ерика трябва да презимуват в закрити поме­щения. Необходимо е да им се осигури повече светлина и пространство, а температурата да се поддържа в рамките на 8-10 градуса. Равно­мерната влажност е не­обходимо условие вредно е както преувлажняването, така и за­сушаването. При някои сортове, ако се повиши температурата до 14-15 градуса може да се по­лучи по-ранен цъфтеж.

Ериките се размножа­ват основно с връхни резници, от средата на юли до октомври. Разм­ножаването може да стане и през зимните месеци. Субстратът за вкореняване е смес от торф и пясък или само перлит. Резниците са с дължина 4-5 см и обик­новено са от долните клонки, тъй като трябва да са полувдървенели. При зимното вкоренява­не е желателно майчи­ните растения да се вне­сат в хладни оранжерии или в полутопли, с тем­пература 10-12 градуса, две седмици преди да се вземат резниците. Опти­малната температура за вкореняване е около 18 градуса.

Вкореняването става за около 2 месеца. Вкоренените резници се пикират в сандъчета с почвена смес от 3 части обогатен торф и 1 част пясък. През втората по­ловина на май растенията се пресаждат в сак­сии с диаметър 8 см или направо в земята на парника. Субстратът се състои от торфена земя и пясък в съотношение 4:1.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст