Начална страница | Дом | Деца | ЗА ПЪРВОКЛАСНИКА

ЗА ПЪРВОКЛАСНИКА

image

Размер: 98/104-110/111: Материал: 300/350/400 г жълта памучна прежда (85 м = 50 г), 1 апликация. Игли за...

Материал: 300/350/400 г жълта памучна прежда (85 м = 50 г), 1 апликация. Игли за плетене: N 4 и N 5.

Ластична плетка: 1 л. бр., 1 оп. бр. сьс смяна.

Мостра плитка: 1-ви - 3-и + 7-и p.: * 1 on. бр., 4 л. бр., ред, 2 л. бр., бр. от помощ­ната игла се изплитат лице­во. повтаря се от *. 1-ви - 8- и р. се повтарят непрекъс­нато.

Гладка лицева плетка: ли­цевата страна с л. бр., опа- ковата с оп. бр.

Жартиерна плетка: лице­вата и опаковата страна се изплитат с л. бр.

Мостра на ивиците: * 6 р. гладка лицева плетка, 2 р. жартиерна плетка, повтаря се от

Пъпчица: от 1 бр. се изп­литат 5 бр.: обръща се, 1 л. бр., 1 наметка; 5 р. гладка лицева плетка се изплитат върху тях, след това после­дователно 4-ата, 3-ата, 2-ра- та и 1-вата бр. се прехвър­лят върху последната бр., бр. се нанизват на дясната игла.

Проба на бримките: 25 бр. + 32,5 р. = 10 х 10 см.

Предница: нанизват се 78/84/90 бр. + 2 крайни бр. и се изплитат 4/6/6 см от мострата с плитката. В пос­ледния р. равномерно разп­ределени се наддават 10/14/16 бр. = 90/100/108 бр. Работи се с подреждане на ивиците. След 14/22/26 р. в средната бр. се изработва 1 пъпчица. Пъпчиците се из­местват двустранно на все­ки 4-и р. 8 пъти след 4 бр. Работи се със същия ритъм, но пъпчиците се изместват навътре, докато се изработи горната средна пъпчица. Получава се един четириъ­гълник, запълнен с лицева плетка. Продължава се с подреждане на ивиците. На обща височина от 35/38/39 см за вратната извивка се свиват средните 10/10/14 бр. и двете страни се изра­ботват поотделно, като на | всеки 2-ри р. се свиват 1 х 5 бр., 1 х4 бр., 1 хЗбр. и 1 х2 бр. Останалите бр. се сви­ват на обща височина от 39/12/43 см.

Гръб: плете се като пред­ницата, но от ластика наго­ре само с подреждане на ивиците. За вратната извив­ка след обща височина от 37/40/41 см се свиват сред­ните 20/20/24 бр. и двете страни се изработват поот­делно, като на всеки 2-ри р. се свиват 1 х 5 бр. и 1 х 4 бр.

Ръкав: нанизват се 36/42/42 бр. + 2 крайни бр. и се изплитат 4/5/6 см мост­ра с плитките. В последния р. равномерно разпределе­ни се наддават 12/10/16 бр. = 50/54/60 бр. За оформяне­то на ръкава двустранно на всеки 7-и р. се наддават 13 х 1 бр. = 76/80/86 бр. След 32,5/33,5/34,5 см обща висо­чина всички бр. се свиват.

Сглобяване: пришива се апликацията и частите се за­шиват От вратната извивка се нанизва съответният брой бр. и се изплитат 2,5 см ластична плетка.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст