Начална страница | Дом | Деца | ДЕТСКИТЕ ЗОДИИ

ДЕТСКИТЕ ЗОДИИ

image

Детето Овен не е непослушно, но в разцвета на силите си то не може да проумее, че трябва да отстъпи пред се­меен, обществен и...

Овен

В началото на месеца се очакват проблеми с влиятелни хора. Паралелно с това се завихря любовна авантюра. На 14-и внимавайте с документи. Към края на месеца стари приятелства ще бъдат подложени на преоценка. Детето Овен не е непослушно, но в разцвета на силите си то не може да проумее, че трябва да отстъпи пред се­меен, обществен и училищен ред. Заповедите не му оказ­ват никакбо Въздействие, затоба послушанието му тряб-Ва да се постига чрез разбирателство. По душа детето е нежно и сбенлибо. То Влага сърцето си във всичките си иг­ри и действия. Като юноша то избира трудните пътища и атакува съвсем непостижими кариери.

Телец

Някои работни неуредици ще Ви накарат да си дадете ноб старт за много неща В началото на септември. Пазе­те се от избухвания и скандали около 14-и. Ще имате пари. Още с раждането си детето Телец е с определен харак­тер: упоритост, чувствителност, любов към справедли­востта, но също така любов към удобствата, лукса и бо­гатата трапеза, а също и нехайство, Те са очаровател­ни деца, които лесно подкупват родителите си. Обичат природата, цветята и това е едно голямо богатство, оттам те черпят бодрост.

Близнаци

Добро финансово начало на месеца. Пазете се от извънб­рачни авантюри, ще се разчуе. Работете, ще бъдете за­белязани от хора на властта, Можете да си позволите кратка почивка в средата на месеца. Още от първите си месеци децата Близнаци са много жи­ви, весели, ранноразВибащи се, с пъргаВ ум и дарби за наб­людение. Обичат движението, храненето и пъргавите иг­ри на открито. Те са особено привързани към четенето. Лесно учат, но им липсва съсредоточеност, Учителите ги ценят, защото виждат В тях Вулкан от инициативи и въз­можности за развитие. Те са любезни, обичливи, имат до­бър характер, бързо се приспособяват, умеят да се дър­жат добре с възрастните, имат много приятели.

Рак

Приятни събития, срещи, някои от които с делови перс­пективи в първите десетина дни на септември. Около 15-и - успехи за творците. Пазете се от критики с роднини, Децата, родени под този знак, са свръхчувствителни и неспокойни. Те са подложени на криза от силни Възбуди и разбиране, но 6 същото Време не биВа да ги глезите. Те са кротки деца, но също така са непостоянни, със сбой об­раз. Малките Раци обичат спокойните игри. Родителите винаги ще се нуждаят от голямо търпение, за да разбе­рат мистериозните си деца Раци.

Лъв

Реализация на далечно пътуване. Важно изпитание около 7-и, а няколко дни по-късно ще се решават с ваше участие парични проблеми. Има опасност да се изпокарате в пос­ледните дни на септември по непредвидени причини. Малките Лъвове трябва да бъдат наглеждани и възпита­вани в интелектуалност и любов, Те имат твърде силно чуВстВо за справедливост, Детето Лъв е буйно и емоцио­нално, То не иска да остане само и желае да се гледа на не­го като на голям чоВек. Тъй като е горделиво по природа, по-добре е да не го мъмрим в присъствието на други хора, То обича да пръска набраните си сили в игри.

Дева

За започналите ноба работа се очертават изпитания, Пг""билизация 6 материален план, изненади от любимия, Ще получите поръчка от Влиятелни лица, ще я изпълните блестящо. Парични постъпления 6 края на този месец. Чувствителни, прилежни, те често срещат известни затруднения с другарите си по игра, които им се стру­ват твърде тиранични и импулсивни, Много докачлиВи и Впечатлителни, те срещат доста затруднения, но В уче­нието са no-надарени от другите деца, Добре е да им се даВа някаква ръчна работа. Също така е добре да ги от­далечаваме от домашните разправии, които биха могли да се отразят неблагоприятно върху тях.

Везни

До 12-13-и да се избягВат Всякакви рискови моменти в ежедневието, Вкл. и пътувания. Бъдете уважителни с вис­шестоящи, не създавайте конфликти. Ще сте настроени романтично В любовта и ви очакват много емоции. Децата Везни са спокойни, тихи, но не им липсва известна власт, прикрита под дипломатична мекота. Те са изключи­телно интелигентни и умеят да се изразяват по твърде индивидуален начин. Трябва да се отнасяте към тях с голя­мо внимание и благост, за да не предизвикате упори­тостта им. Те обичат хубавото облекло и багрите и още от малки показват предпочитанията си. Децата Везни предпочитат онези игри, при които могат да останат чисти. Вроденото им чувство към красивото ги подтиква отрано към рисуването и умението да правят малки предмети.

Скорпион

Добър социален живот в началото на месеца. За мнозина -наследствени пари, за други - печалби. Любовта се засил­ва и развихря. Идват пари, но се пазете от чисто битови измами по пазари.

Още съвсем дете, малкият Скорпион разкрива своята лич­ност, както и решителността на характера, Да го во­диш не е лесна задача. Любопитни, непокорни и често с богато въображение, децата могат да имат бурни прис­тъпи на гняв, ако им противоречат, и да покажат прекале­ната си агресивност, когато са засегнати. Детето _ Скорпион не обича да остава само и е особено силно при-у вързано към играчките и малките предмети.

Стрелец

В началото на месеца се очертава добър реванш от човек, на когото сте сторили голямо добро, Около 20-и си ку-I' пувате скъпа вещ и сте много доволни, но силно ви завиж­дат. След 25-и - голям шанс за нова любов, и то дълга. Още малки децата Стрелци са склонни към твърде опас­ни игри и приключения. Те не обичат да стоят вкъщи и за­това майките им трябва да бдят зорко над тях. Имат борчески дух и затова често се сблъскват с другарите си, но умеят да обърнат нещата в своя полза. Трябва да се избягват спорове и семейни кавги, защото поради крайната им чувствителност и възприемчивост може да им се причини зло,

Козирог

Не се изхвърляйте много в работа без полза. Здравето се люшка, направете изследвания, Време за решителни стъпки в делови план след средата на септември, Позво­лете си скъпо струващо удоволствие. Децата Козирози са интелигентни, схватливи, показват усърдие 8 четенето и В учението. Имат малко приятели, но се приВързВат силно, Като разсъждавате заедно с тях, можете да постигнете прекрасни резултати Във възпи­танието. Те са деца, които имат голяма нужда от обич и нежност, дори ако не дават да проличи това. Те не създа­ват много грижи на родителите си,

Водолей

Този месец е ключов за бъдещото ви развитие. Не се под­давайте на внушения и Вървете по собствен път. Бъдете ясни, точни за Всичко, което казвате. Повишени сексуални желания след 20-и ще ви направят еротично неустоими. Не е трудно да се отгледа детето Водолей, защото то е спокойно и прилежно. НегоВата природа е много загадъчна, Трудно е дете от този знак да бъде близко с родителите си, напротив, то е склонно да крие сВоите интимни зани­мания, мислейки, че няма да бъде разбрано. То обича спо­койните игри, механичните играчки, Велосипеда, техни-вческите играчки, чете с удоволствие, обича музиката и танца.

Риби

Налага се да положите доста усилия за започнато начина­ние, СептемВри е кармичен за Рибите. Не се доверявайте и не помагайте на Всякакви хора. В любовта - хармония, стабилизация на отношенията.

Децата, родени под този знак, са лесни за отглеждане, ако чоВек Вземе мерки да им спестяВа емоциите, които биха нанесли гибелен удар Върху успеха им 8 живота. Те често са боязлиВи, не обичат да остабат сами на тъмно. Още твърде млади, те разбират музиката и поезията. Не са особено прилежни в училище, но имат учудваща памет и знаят как да печелят симпатиите на учителите си, кои­то на драго сърце толерират малките им прегрешения. Те четат с удоволствие, обичат играта с пясък и вода на открито.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст