Начална страница | Дом | Деца | МАЛКИЯТ СТОПАНИН НА ГОЛЯМАТА КЪЩА

МАЛКИЯТ СТОПАНИН НА ГОЛЯМАТА КЪЩА

image

След училище вашето дете трябва да прекарва известно време само, без възрастен у дома, и това предизвиква безпокойство у вас....

 "Какво ли прави сега? Дано не се е случило нещо лошо!

Опасенията ви са съвсем обосновани, защото преди дете­то непрекъснато е било под наблюдение, а сега се налага да прави повече неща самостоятелно:

да се прибира от учили­ще, да хапва, да си подготвя уроците и домашните за дру­гия ден, като при това в никакъв слу­чай не бива да се чув­ства изоставено.

КАК ДА ГО ПРИУЧИМ НА СА­МОСТОЯТЕЛНОСТ?

На първо време му облекчете живота. Да допуснем, че по някак­ви причини то не иска да се храни в училищ­ната столова. Как да организираме хране­нето му? Ако имате га­зова или електрическа печка, а чедото ви още не може да я използва, по-добре предварител­но налейте супата или чая в термоси. Наре­жете хляб, купете пло­дове, мляко и... бъдете сигурна, че синът или дъщеря ви няма да ум­ре от глад. Но все пак трябва да свиква на са­мостоятелност, затова когато сте си вкъщи, учете детето да си при­готвя лесни ястия. Да речем, да свари мака­рони или яйце, да за­топли млякото...

Можете да се угово­рите с някоя съседка, която не работи, или пенсионерка да наг­лежда детето ви на площадката. Ако няма такава възможност, а вие се страхувате да го пускате навън само, най-добре се разхож­дайте преди сън.

Естествено, когато животът е тих и споко­ен - без произшествия, е най-добре, но никой не е застрахован от не­щастни случаи. Затова се постарайте да нака­рате детето си да за­помни към кого да се обърне в екстре­на ситуация. Оставе­те му най-необходи­мите телефони и средства за пър­ва помощ /риванол, бинт, лей­копласт/. Обясне те му как да се държи при пожар, за да бъде готово пси­хологически, ако нещо пламне.

СВЪРШИЛ СИ РАБОТАТА СИ, МОЖЕШ ДА ИГРАЕШ!

За да бъде органи­зиран денят на дете­то, съставете заедно дневен режим и му обяснете защо трябва да го спазва: никой ня­ма да научи уроците му вместо него, а ако ги от­ложи за "после", няма да му остане време да изгледа любимото си анимационно филмче или да изслуша предпо­читаната приказка пре­ди сън. Разбира се, не е необходимо от сутрин до вечер да виси над учебниците – дори в училище има междучасия /почивки/. А за да не се чуди малчуганът какво да прави, помо­лете го да полее цветята, да нахрани риб­ките, да измие съдовете или да помете пода. За начало се поста­райте да прека­рате няколко дни с не­го, наб­люда­вайте го как се справя, по­магайте му със съвети /обаче не се намесвайте в самия процес на работа - скоро де­тето така или иначе ще остане само!/.

Естествено, от работата ще звъните дос­та често и това е нормално - коя майка не се притес­нява в такъв мо­мент? Но помислете: ако цял живот носи­те детето на ръце, то така и няма да се научи да ходи!

ПОДГОТВЕТЕ МУ ПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ

Разбира се, възпитанието от разстояние не означава само контролиране. В та­къв момент детето трябва да усеща вашата обич и грижа. Затова не забравяйте да му оставяте повечко приятни изненади: краси­ва писалка на бюрото, нова играчка в джоба на панталонките за игра, шоколадче под кифлата за закуска. Можете заедно с детето да разработите своеобразен "език на пода­ръците" и да шифровате с негова помощ це­ли послания. Но поставете на сина или дъ­щеря си твърдо условие: не бива предвари­телно да се гледа. Представяте ли си с какво настървение детето ще седне да си учи уро­ците като знае, че на определеното място го очаква поредната "сладка" изненада?!

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст