Начална страница | Дом | Деца | КАК Е УЧЕНИКЪТ - ТРИ СЪВЕТА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

КАК Е УЧЕНИКЪТ - ТРИ СЪВЕТА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

image

Ако учени­кът ви донесе двойка или забележка, това не озна­чава, че е мързелив или не­послушен, а още по-малко - че е...

КАК Е УЧЕНИКЪТ - ТРИ СЪВЕТА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

1. Никога не избързини­те с изводите.

Ако учени­кът ви донесе двойка или забележка, това не озна­чава, че е мързелив или не­послушен, а още по-малко - че е глупав. Дайте му въз­можност да се "реабили­тира" . Може би не е бил в кондиния, когато са го из­питвали. Понякога про­блеми във взаимоотноше­нията със съучениците, с приятелите също се отра­зяват на успеха. А е въз­можно да се окаже, че ви­ната е в учителя: не умее да обяснява добре учебния материал, бил е в лошо на строение, няма педагоги­чески подход и т.н. (и учи­телите са хора).

2. Осъзнайте разликата между "помагам на детето да подготви уроците си" и " подготвям уроците на де­тето".

В началните класо­ве безспорно е добре роди­телят да е край детето, ко­гато то пише домашните си, за да му подсказва или помага при затруднение. Но в никакъв случай дете­то не бива да свиква с ми­сълта, че винаги когато не успее да се справи с нещо, вие ще свършите това за­ради него. Такава "по­мощ" никак не е полезна. Та нали на контролното ученикът ви ще трябва да разчита само на себе си! Затова е много важнода го приучите към самостоя­телност.

3. Не зацикляйте над учебния материал!

Дори и детето ви да "попива" от­лично уроците от учебни­ците, механично запаме­теният материал бързо ще излети от ума му. Но ако му давате да чете популяр­ни книги по история, геог­рафия и т.н., които интер­претират изучаваното в училище, то знанията му ще са и по-трайни, и по-бо­гати. Слава Богу, сега в книжарниците има пре­достатъчно такива книж­ки, написани достъпно и занимателно, оформени красиво и пълни с много илюстрации. Интереса на по-малките ученици при­вличат и различни познавателни игри.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст