Начална страница | Дом | Деца | МАЛКОТО СИ ГРИЗЕ НОКТИТЕ

МАЛКОТО СИ ГРИЗЕ НОКТИТЕ

image

Този навик е разпространен не само сред малките деца, но и сред възрастните. Като правило хлапетата до 3 г....

Този навик е разпространен не само сред малките деца, но и сред възрастните. Като правило хлапетата до 3 г. не си гризат ноктите, но затова пък на 4 почти всички го правят. Приблизително около 1/3 от децата от 7- до 10-годишна възраст имат неприятния навик.

ЗАЩО ГО ПРАВЯТ

Прието е да се смята, че причи­ната е стресвт. Когато малките нербничат, тогава пвхат рвцете си в устата. Проблемвт още не е изследван напвлно. Според специалистите навиквт може да се предава по наследство или да се придобива. Свществува и предпо­ложение, че някои от бебетата, които двлго смучат палеца си, като пораснат, започват да си гризат ноктите. Стресвт при малките може да е предизвикан както от отрица­телни, така и от положителни свбития в живота им. Те могат да гризат ноктите си по редица причини - от любопитс­тво, от скука, когато нербничат, ей така без причина. Tози навик се отнася към т. нар. нервни навици - смукане на палеца, скврцане свс Звби, дврпане на косата, които могат да се запазят 3а цял живот. Гризането на ноктите е начин малкото да се успокои, когато е нервно, притеснено, в напрегната ситуация.

Навиквт сввсем не е безобиден. Ввз-можно е да се предизвика инфекция, да се появи ввзпаление.

КАК ДА ПОМОГНЕТЕ НА ДЕТЕТО

Родителите трябва да наблюдават децата си, 3а да разберат каква ситуация провокира вредния навик. Когато я откриете, постарайте се да я отстраните или да я проме­ните, доколкото е ввзможно. Не се опитвайте да ввздействате вврху поведението на малкото. Помнете, че не се препорвчва да го пошляпва-те дори и по рвцете. -» Ако причината ви е известна, добре е да направите така, че хлапето да престане да се трево­жи. Опитайте се да го научите да говори повече 3а това и да споделя с вас какво го измвчва. Това може да се окаже доста сложна задача. Бвдете предпазливи и тактични, 3а да не го нараните. Използвайте по-шеговит тон.

В никаквв случай не го заплаш­вайте и не го наказвайте.  Ако хлапето само не реши да се откаже от навика си, вашите заплахи няма да помогнат. Както и останалите нервни навици, гризането на нокти­те може да се случва несвзнателно и неусетно 3а самото дете. Спом­нете си дали и вие някога в детс­твото си не сте пвхали првсти в устата или не сте навивали косата си на првста.

Поговорете с малкото, обяснете му, че ви е неприятно да го виждате как дввчи ноктите си. Помолете го да не го прави ввв ваше присвствие или да се откаже от навика си заради вас.

Внимавайте да не го стресирате наново, докато се опитвате да му внушите колко са грозни ръцете му с оръфани нокти.

Добре е родителите да се погри­жат за маникюра на детето и редов­но да изрязват ноктите му и да го подсещат често да мие рвцете си.

 Някои родители използват хинин или други горчиви вещества и с тях мажат рвцете на децата си. Бъдете внимателни с тази мярка, която дори и ефикасна понякога, все пак се смята за наказателен метод и може да засегне хлапето, не съсредоточавайте прекалено вниманието си върху проблема на малчугана, за да не го травмирате и да му създадете усещане за вина.

Ако малкото потврси помощ от вас в стремежа си да прекрати гризането на ноктите, незабавно го подкрепете. За него е важно да по­чувства вашето разбиране, любов и поддрвжка. Както и готовността ви да го изслушате.

Обяснете му кога и защо се появяват различните навици и как може да се справи с тях.

Помогнете на детето да разбере кога си гризе ноктите и ако започне да го прави несвзнателно, напомняйте му с кодова дума или жест, които са известни само на вас двамата. Измислете му някакво Занимание, което да ангажира рвцете му, така че да не може да ги пвха в устата. Добре е да го практикува преди лягане.

Някои деца много добре приемат физическо напомняне 3а вредния им навик като цветни лепенки вврху ноктите напри­мер или носене на рвкавички. То е ефикасно само когато детето само е изявило желание да спре да гризе ноктите си. Иначе ще го изтвлкува като наказание. Подходвт квм децата трябва да е индивидуален и да се изпробват различни методи. Най-важното е хлапето да се чув­ства партньор 6 борбата с вред­ните си навици. Тогава шансвт 3а успех значително нараства.

ОПАСНО ЛИ Е ГРИЗАНЕТО НА НОКТИТЕ

В сравнително редки случаи мал­чуганите дввчат толкова интен­зивно ноктите си, че те остават наполовина, и се появява крвв. Понякога гризането се свпровож-да с нервност, напрегнатост, нарушаване на режима на свн и други проблеми. Тогава е добре да се обврнете квм специалист. Когато хлапето е по-голямо, добре е по-често да му се напомня, че трябва да се справи с навика си. При някои деца това става сввсем естествено с ввзрастта. Родителите трябва да проявя­ват изключително тврпение и изобретателност в тврсенето на най-ефикасния подход 3а тяхното дете. Най-главното е да проявяват настойчивост, да са ласкави и любящи с малкото.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст