Начална страница | Дом | Домашни любимци | КОГАТО У ДОМА ДОЙДЕ КОТКА

КОГАТО У ДОМА ДОЙДЕ КОТКА

image

За пухкавата топчица, която ни умилява и разсмива, е хубаво да знаем, че:...

Трябва да си вземем котето не по-рано от 3 месеца след раждането. Дотогава мама маца го учи на основните позна­ния за живота, за окол­ната среда и нейните обитатели, полага ос­новите на характера му.

Новороденото съв­сем не е хубаво. Тежи около стотина грама, сляпо, глухо, не може да ходи. Единствено топ­лината и миризмата на майчиното тяло го на­сочва към млечните й жлези. А млякото в най-долно разположените е най-обилно, затова бор­бата за завоюване на позиции започва от пър­вото сучене.

През първите 48 часа след раждането майка­та не напуска нито мал­ките, нито леговището. Тя ги топли, защото температурата на тел­цата им още не е регу­лирана, и поддържа хи­гиената. Освен това тя възстановява сили и се подготвя за премества­не. След 4 дни пренася рожбите на сигурно според нея място - в ня­кой шкаф, в някой ъгъл, изобщо на закътано мя­сто, далеч от евентуал­ни врагове.

Между 5-ия и 10-ия ден малкото пухче прог­лежда, на 11-ия ушите започват да изпълняват функцията си, а то са­мото стъпва стабилно на лапички. Любопитно е и околността го прив­лича, но става самосто­ятелно, след като май­ката го отбие. Междув­ременно още втората седмица котетата започват да играят помеж­ду си, на петата се кач­ват едно върху друго, ха­пят се по ушите, опашки­те, а движещите се пред­мети ги привличат изк­лючително и те протя­гат лапички да ги хванат или да ги бутнат.

Чрез игрите котета­та разбиват инстинкта за ловуване и за защита на собствената терито­рия. Майката участва в игрите, оставя се да я прескачат и хапят. На шестата вече са усвоили техниката на различни скокове.

Общуване с хората и с другите животни в дома. Малкото пухче трябва да свикне съвсем отрано с човешкото присъствие, с шумовете на дома: музи­ка, телефон, клаксони, прахосмукачка. Затова трябва да се гушка, да му се говори, да се гали вни­мателно по цялото тяло. До седмата седмица то възприема останалите животни като свои по кръв, независимо от вида и миризмата. По-късно съ­жителството може да не е напълно безпроблемно.

След 12-ата седмица котето е готово да дой­де във вашия дом - пълно е с енергия, игриво, га­льовно, готово да ви за­бавлява и да печели обич­та ви, но и да ви команд­ва! Не се предавайте! От първия ден му покажете какво е позволено и какво не. То много добре разби­ра твърдия тон, придру­жен с леко потупване с пръсти по муцунката. Играите с него и го галете, но го пазете от електри­чески кабели (може да ги гризе), отворен люк на пералнята, игли за шие­не, топли тенджери и ко­тлони.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст