Начална страница | Дом | Интериор | ЗА ОСВЕТЛЕНИЕТО В КУХНЯТА

ЗА ОСВЕТЛЕНИЕТО В КУХНЯТА

image

В кухните, които са с по-малки раз­мери, осветлени­ето може да се компо­зира с няколко източ­ника, разположени в различни зони...

В кухните, които са с по-малки раз­мери, осветлени­ето може да се компо­зира с няколко източ­ника, разположени в различни зони - работ­на, обедна и зона за отдих.

Просторните кухни обаче е подходящо да се осветяват само от един централен източник. За оп­тимален вариант в този случай се смята равномер­ната светлина, ид­ваща от тавана, която поддържа светла атмосфе­рата и вечер.

В работната зона на кухнята е най-добре да използвате лампи с насочено осветление, вградени в корнизите на стенните шкафове или окачения таван. Последният вариант е особено уместен  за кухни с високи тавани. Ако шкафовете не са много, лампите може да монтирате и на сте­ната.

Лампите над масата трябва да поставите на 60 см разстояние от по­върхността, малко по-високо от нивото на очите. Разпределение­то на светлинния поток трябва да е без разсей­ване, като обаче се из­бягват светлинните бликове.

Внимавайте светлината от лампите да не попада право в очите. Страничните по­върхности на освети­телните прибори е доб­ре да са матови, което не позволява разсей­ване на крайните потоци светлина.

За осветяването на кръгла маса е най-доб­ре да използвате сфе­рична лампа с размери 35 см до 60 см в диаме­тър. Желаният ефект да се създава светлинен кръг върху повърхност­та на масата може да се постигне чрез из­ползването на извит метален рефлектор и халогенна лампичка от 50 вата и с ъгъл на раз­сейване на светлината 60 градуса.

Ако масата е елипсовидна, добре изглежда редица от ня­колко лампи с малък размер. Двайсетватовите халогенни лампич­ки дават ъгъл на раз­сейване от 60 градуса.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст