Начална страница | Дом | Мода | ДАНТЕЛЕНА РОКЛИЧКА ЗА ТОПЛИТЕ ДНИ

ДАНТЕЛЕНА РОКЛИЧКА ЗА ТОПЛИТЕ ДНИ

image

Размери: 44/46 - Материали: около 550 г светла на цвят прежда със състав 45% памук, 44% полиакрил, 11% полиамид и...

Размери: 44/46

Материали: около 550 г светла на цвят прежда със състав 45% памук, 44% полиакрил, 11% полиамид и с дължи­на на конеца 92 м/50 г; иг­ли за плетене № 4, 1 кука а плетене на вълна № 3,5.

dantelena_roklichka_za_toplite_dni_387175812.jpgДантелена плетка: Плете се по приложената схема. С числата вдясно от схемата са означени лицевите редове. На опаковите редове бримките и наметките се плетат опаково. По ширина редо­вете започват с бримките преди първата стрел­ка, повтарят се мотиви­те между двете стрелки и се завършва с бримките след втората стрелка. По височина се повтарят след 24-ия ред редовете от 1-ви до 24-и.

dantelena_roklichka_za_toplite_dni1_333217568.jpgПроба: 18 бр. u 27 реда дантелена плетка = 10 х 10 см.

Гръб: Нанизват се 110 бр. Първият опаков ред се 1 плете наопаки и след то- I ва се продължава с данте­лената плетка. За офор­мяне на полата от двете страни на 21-вия ред от дантелената плетка се завършва по 1 бр., след това на 20-ия ред се за­вършва по 1 бр., на всеки 10-и ред 7x1 бр. и на всеки 8-и ред 5 х 1 бр. = i 82 бр. При завършването на бримки от дантелена­та плетка трябва да се има предвид, че наметка­та се равнява на бримка. След 59 см = 160 реда дан­телена плетка, от двете страни се маркира та­лията. За по-нататъш­ното разширяване от двете страни на 32-рия ред след талията се до­бавя по 1 бр., след това на всеки 10-и ред още 3 х 1 бр. = 90 бр.

Прибавените от двете страни бримки се включват в дантелената плетка. Същевременно на 22,5 см = 60 реда, след талията за V-образното деколте се завършват средните 2 бр. и двете части се плетат по-на­татък поотделно. От вътрешния край за офор­мяне на деколтето на всеки 2-ри ред * се завър­шват 3 х 1 и 1 х 2 бр., от * се повтаря още 3 пъти, след това се завършват още 4 х 1 бр. На 26,5 см = 72 реда след талията, от външния край се завърш­ват 2 бр. за ръкавната извивка, след това на всеки 2-ри ред се завърш­ват още 1 х 2 и 13 х 1 бр. На височина на ръкавна­та извивка 12 см = 32 ре­да, се завършват оста­налите 3 бр. Другата страна се плете проти­воположно.

Предница: Плете се като гърба, но с кръгло деколте. За целта на ви­сочина на ръкавната из­вивка 7,5 см = 20 реда, се завършват средните 30 бр. и двете страни се пле­тат поотделно. От вът­решния край за по-ната­тъшното закръгляване на всеки 2-ри ред се завър­шват още 2 х 3 и 2 х 2 бр. Останалите 3 бр. се за­вършват на същата ви­сочина както при гърба. Другата страна се завършва противоположно.

dantelena_roklichka_za_toplite_dni2_412962198.jpgЗавършване: Час­тите се опъват, нав­лажняват се и се оста­вят да изсъхнат. Заши­ват се само странични­те шевове. Върху краи­щата на деколтето на предницата и гърба се плете 1 ред ниски пълне­жи, като между двете части за презрамки се плете синджирче с дъл­жина 10 см, след това се плете още 1 ред ниски пълнежи, като в среда­та на гърба за острото деколте се плетат в ед­но 2 ниски пълнежа. Накрая се оплитат ръ-кавните извивки с два реда ниски пълнежи и както при деколтето се свързват с презрамки.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст