Начална страница | Дом | Психология | НОЩЕМ НА… МОДНО РЕВЮ?

НОЩЕМ НА… МОДНО РЕВЮ?

image

Как да разтълкувате посланията на сънищата си, ако в тях дефилират дрехи и аксесоари?...

Как да разтълкувате посланията на сънищата си, ако в тях дефилират дрехи и аксесоари? Дори и да не вярвате, все пак е забавно да * научите какво бъдеще ви вещаят "Закачалките"...

Бижута. Украше­нията символи­зират благоденс­твие. Предвеща­ват удоволствия и богатство. Ако се скъсат или счупят, предстоят ви разоча­рования и е възможно прияте­лите да ви обърнат гръб.

Ветрило. Предсказва неб­лагоразумия връзки и изне­вери.

Ботуши. Ако друг носи вашите ботуши, внимавайте, партньорът може би ви изне­верява. Вие сте обути с боту­ши - ще имате късмет в тър­говията. Когато те са скъса­ни и изкривени, очакват ви болести и професионални неуспехи.

Голота. Предвещава скан­дали и неразумни връзки. Опитвате ли се да прикриете голотата си, значи сте се поддали на неприлични удо­волствия и искате да ги за­гърбите.

Кожени изделия. Ако съ­нувате кожени дрехи, очак­ват ви благоприятни проме ни, сполучлив бизнес, лю­бов, щастие и късмет.

Колан. Когато е нов и мо­дерен, ще осъществите ус­пешни бизнесдела с непозна­ти хора. Ако е излязъл от мо­да, ще ви упрекнат в липса на възпитание и тактичност.

Копче. Да сънуваш копче­та, означава финансови проблеми, отчаяние, влоша­ване на здравето. Да загубиш копче - лоши перспективи в работата.

Кърпа. Ако е стара и скъсана, ви предстоят проблеми с интимния партньор.

Обеци. Вещаят добри но­вини и интересна работа. Ако се счупят, ще чуете да говорят лошо за вас.

Обувки. Ще направите важна крачка в живота. Но­вите обувки предсказват бла­гоприятни промени. Огърлица. Носите ли я, животът ще ви дари с къща и любещ съпруг. Загубите ли я, очакват ви трудни време­на.

Очила. Ако гледате някого през тях, очакват ви недо­разумения с приятели. Кога­то вашият партньор е с очи­ла, предстои ви раздяла.

Палто. Когато е старо и скъсано, ваш приятел ще има проблеми или ще се сблъска­те с неприятности на работ­ното място. Ново ли е, ще ви похвалят. Ако го загубите, ще се опитате да си възвър­нете пари чрез успешен бизнес.

Парфюм. Ако миришете флакон с ухание, предстоят ви щастливи времена. Разси­пете ли го, ще изгубите лю­бим предмет.

Пера. Носите ли щраусови пера насън, ще се издигнете в обществото по нечестен път.

Пране. Ако перете насън, предстоят ви проблеми, но ще ги решите благополучно. Ако видите обърнати наопа­ки дрехи от пералнята, къс­метът ще ви изневери.

Пръстен. Сънувате ли, че носите пръстен, ще се захва­нете с нови и успешни начи­нания. Ако се счупи, предс­тоят ви разправии с интим­ния партньор, които ще дове­дат до раздяла. Когато види­те друг да носи пръстен, предстои ви щастие и нови приятелства.

Риза. Ако я носите вие, партньорът ви ще се отдръп­не от вас, воден от съмнения за изневяра. Да изгубите ри­за, вещае нещастие в бизнеса и любовта. Изцапана пък оз­начава, че ще заболеете.

Ръкавици. Ако са нови, внимавайте с бизнеса - може да имате проблеми със зако­на, но всичко ще завърши благополучно. Стари и скъсани ръкавици означават предателства и загуба на пари.

Шал. Ако го сънувате, ще получите много комплимен­ти. Загубите ли го насън, ще се притесните.

Шапка. Загубите ли я -това вещае неуспешен биз­нес и е възможно някой да не изпълни поето към вас обе­щание. Ако носите нова шап­ка, ще забогатеете и ще бъ­дете обект на възхищение. Ако шапката ви отхвръкне, ще настъпят неприятни про­мени в работата ви.

Яка. Ще имате множество обожатели, но нито един ня­ма да е искрен в чувствата си. Ако сте сама, ще остане­те така още дълго време.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст