Начална страница | Дом | ОЩЕ ЗА ПОЛИВАНЕТО НА ЦВЕТЯТА

ОЩЕ ЗА ПОЛИВАНЕТО НА ЦВЕТЯТА

image

То е жизненоважно при от­глеждане на цветя в закрито пространство…

От изключи­телно значение е кога и как се полива даден вид цвете. Например при усилена вегета­ция, сух въздух и висока тем­пература се изисква много по­вече вода. Поливането тряб­ва да се намали до минимум, когато цветето е в период на почивка.

Растенията с тлъсти лис­та като алое, агаве и др. се нуждаят в по-малка степен от вода, отколкото растени­ята с големи, силно изпарява­щи листа. Те в определени пе­риоди изискват двукратно по­ливане.

Признак, че дадено растение се нуж­дае от поли­ване, е леко­то засъхване на почвата около коре­ните му. Ни­кога не тря­бва да се до­пуска пълно засушаване на пръстта, а също и чес­тото орося­ване без нуж­да. Това в студено и влажно време се отразява зле при растения с нежна корено­ва система и при тези, които са преминали 6 покой.

Съвет: Засушените сак­сии издават звънлив звук при почукване, а саксиите с влаж­на пръст - тъп.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст