Начална страница | Дом | ИДЕАЛНО ЧИСТО ПРАНЕ

ИДЕАЛНО ЧИСТО ПРАНЕ

image

И най-качественият препарат не е еднакво подходящ за всички дрехи…

Сигурно ще се съгласите, че резултатът от прането не винаги зависи от техничес­кото съвършенство или клас на перал­ната машина, но и от нас са­мите. И най-ка­чественият уред може да развали дрехи­те, ако не спаз­ваме някои прости прави­ла.

ИЗПОЛЗВАЙ ДВА КОНТЕЙНЕРА

За да не сте неприятно изне­надани, когато извадите пране­то от пералнята, предварително сортирайте бельото на бяло и цветно.

За икономия на скъ­поценно време, снаб­дете се не с един, а с два коша за мръсните дрехи. През седмицата в единия хвърляйте бе­лите дрехи, в другия -цветните. Така леко и без напрежение ще икономисвате до 1 час месечно.

Перете последова­телно съдържимото на кошовете - определете си ден за цветното бельо например във вторник, а за бялото - в четвъртък. Така няма да се окаже, че бялата ви блузка е придобила неочаквано някакъв съвсем друг оттенък.

За да не се появя­ват петна от ръжда, не си спестявайте труда преди пране да свали­те от дрехите всички метални гарнитури.

Разкопчайте копче­тата на блузките, а ци­повете обратно - вдиг­нете.

Непременно прове­рете джобовете - деца­та може да са забравили в тях камъчета, пиро­ни, дъвки, а татковците - пари, които след пра­нето губят не само вън­шния си вид, но и плате­жоспособността си.

Дрехите от мъхави тъкани, чорапогащите и чорапите перете обърнати наопаки.

За най-финото бельо -.си .. осигурете тънка мрежичка и го перете напъхано и доб­ре завързано в нея. Впрочем вместо мре­жичка може да използ­вате и калъфка за възг­лавница.

ТЕМПЕРАТУРНИЯТ РЕЖИМ

Важно е да помните, че дрехите от памук, синтетика или вълна се перат при различна температура.

Приучете се на по­лезен навик: преди да изберете температур­ната програма, проуче­те надписите и знаците на етикетчето, зашито обикновено на някои от вътрешните ръбове. На него са дадени препоръки за грижи­те по изделието търпи или не пране, ръчно или автоматично трябва да е то, може ли да се центрофугира и суши или не.

ПО-МАЛКО ПЯНА!

Домакините обикновено ку­пуват само един вид прах за пра­не - онзи, с кой­то са свикнали и чиято марка най-много им харес­ва. С него перат всички дрехи, а това е абсолют­но неправилно, защото перилни­те препарати имат различни почистващи ха­рактеристики.

Не използ­вайте в перална­та машина сред­ства, предназначе­ни за ръчно пране.

Ето още едно упори­то заблуждение: кол­кото повече перилен прах, толкова по-чисто бельо. Истината е, че прахът не бива да е ни­то малко, нито много.

Ако държите на изисканите цветове на своите дрехи, непре­менно използвайте препарат за цветно пране, а за да запази­те фините власинки на своя мъхав пуловер, купете прах за пране, предназначен точно за тези цели.

НЕ СМЕСВАЙТЕ РАЗЛИЧНИ ПРЕПАРАТИ

Едва ли ще постигне­те добър резултат, ако смесвате различни прахове за пране с цел по-бързо    изпиране. Трябва да знаете, че при този процес става химическа реакция и различните вещества, смесвайки се, могат да се неутрализират един друг.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст