Начална страница | Дом | НЕ ПРЕВРЪЩАЙТЕ ДОМА СИ В ЛАБИРИНТ

НЕ ПРЕВРЪЩАЙТЕ ДОМА СИ В ЛАБИРИНТ

image

Къде, какво и как да подредим…

Приготвянето на храната освен кули­нарни умения изисква и добра физи­ческа подготовка. Да измиеш, да наре­жеш, да омесиш, да се протегнеш за миксера от горния шкаф или да изва­диш тавата от най-долния, не е лесно. Резултатът след приготвянето на недел­ния обед от три яденета за цялото семейство е чувството, че през гърба ти са минали поне три тона товар.

Височината на мебелите - по вашия ръст

За да не се чувствате смазани след кухненската шетня, преди всичко тряб­ва да подберете мебелите точно за вашата височина. Да започнем с разстояние­то от пода до кухненския плот. Обикновено то е от 85 до 93 см и зависи от приетите   от   мебелните предприятия стандарти за височината на краката на масата и дебелината на плота. Ако ръстът ви е от 155 до 170 см, най-удобно ще ви бъде да готвите на маса с височина 85 до 88 см. А за по-високите хора е необходима маса със „скандинавски" стандарт -90 см.

Печката

Колкото до кухненската печка, производителите предлагат готварските панели да се поставят в по-ниски шкафове с висо­чина около 75 см. Така е много по-лесно да се над­нича в тенджерите. Фур­ната или микровълновата печка може да се сложи в шкаф с височина 105 до 115 см, даже и по-високо.

Мивката

Най-добре е тя да бъде на ниво 105 см - така е по-удобно да се мият съ­довете. Много по-лесно е да заредите съдомиялната машина, ако тя вместо на пода е вградена в шкаф с височина 140 до 170 см. Но за съжаление не всич­ки мебелни фабрики пра­вят толкова здрави конс­трукции, които да могат да издържат машината, ко­гато тя се напълни с вода.

Телевизорът

Ако поставите телеви­зора високо, ще можете да го гледате спокойно и по време на готвене, и по време на хранене. Горните шкафове обикновено са с височина от 36 до 101 см. Какви да изберете, зависи и от височината на ваше­то жилище и от количес­твото съдове, с което раз­полагате, както и от запа­сите от продукти, необхо­дими за семейството.

Шкафовете

Разстоянието между горните и долните шкафо­ве се определя ергономич­но. Ако то е от 45 до 55 см, вие лесно ще достига­те всеки предмет на гор­ния рафт. А за да вземете нещо от най-високия шкаф, трябва да ползвате табуретка.

В съвременната кухня е модерно горните шкафове да са с височина 36-50 см и да ги поставят на раз­стояние 80-90 см от плота на електрическите уреди и този за рязане. В такъв случай под тях могат да бъдат разположени различ­ни полички за кухненски дреболии, поставки за но­жове, както и открити пос­тавки за сушене на съдо­вете.

Проход за свободно движение

Съвсем просто е да раз­положите кухненските ме­бели покрай едната стена или на ъгъл. Когато мебе­лите са на две успоредни стени или са разположени под формата на буква П, трябва да се обърне вни­мание на ширината на про­хода между тях. За да мо­же свободно да се отварят чекмеджетата, фурната и да не се удря човек в стоящите зад гърба му шкафове, разстоянието между кухненските „фаса­ди" трябва да бъде мини­мум  110 см.

Оптималното разстояние от едната до другата стена лесно може да се установи по пътя на практиката, ка­то това трябва да стане още преди да бъде купено обзавеждането.

Поставете на известно разстояние пред шкафа един стол гърбом към вас и се опитайте да отворите чекмедже или вратичка, така че столът зад вас да не ви пречи. Местете го назад, докато престанете да го досягате. Чак тогава премерете разстоянието между него и шкафовете.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст