Начална страница | Дом | КАК СЕ ПОЗНАВА ДОБРИЯТ ПЕРСИЙСКИ КИЛИМ

КАК СЕ ПОЗНАВА ДОБРИЯТ ПЕРСИЙСКИ КИЛИМ

image

Килимите от типа „персийс­ки" са едни от най-разпростра­нените в България…

Те се делят на две групи - вълнени и от из­куствени материали, като полипропилен. Единственият произво­дител на такива подови настил­ки у нас е сливенското предп­риятие „Декотекс". За да поз­наете добрия килим обаче, тряб­ва да знаете няколко хитринки. Едно от важните показатели за качеството на персийските ки­лими е височината на велура и гъстотата му. За да познаете да­ли килимът е качествен, сложе­те твърд предмет върху него. Ако космите на килима не възста­новят предишното си положе­ние след като махнете предме­та от него, значи гъстотата му не е достатъчна и той ще се де­формира. Висококачествените персийски килими възстановя­ват положението на велура мно­го бързо, ако върху него е бил поставен тежък предмет. Ако пък нямате подобен предмет под ръка, тогава просто опипайте килима - ако е рехав, то гъстотата му не е достатъчна. Персийските килими от полипропилен са под­ходящи за детски стаи и поме­щения, които по-често се чистят, тъй като изкуствената им струк­тура позволява по-лесна поддръжка.

Дизайнът на персийските настилки се дели също на две гру­пи: класически и модерен. Кла­сическият вид събира в себе си всички традиционни мотиви за персийските килими. Модерни­ят стил обаче дава повече воля на флоралните елементи, пос­тавянето на бордюр, концентри­ра вниманието само върху една централна фигура върху килима.

Стандартен вълнен персийс­ки килим с размери 1.60 на 2.30 можете да намерите най-малко за 100 - 110 лв., докато про­дуктите от полипропилен се тър­гуват по около 45-46 лв. за съ­щите размери.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст