Начална страница | Дом | ПОЧИСТЕТЕ ГРАДИНАТА ОТ ЛИСТА

ПОЧИСТЕТЕ ГРАДИНАТА ОТ ЛИСТА

image

За да придобие нов блясък градината ви през пролетта, е необхо­димо…

основно да я почис­тите. Когато слънцето започва да топи леда и снега, зимната защита против студа, сухите лис­та трябва бързо да се от­странят, за да не загният растенията под тях. Вни­мавайте при почистване­то да не попаднете на жаби и други прикрили се животинки. След това идва ред на подрязване­то. Вместо да режете с ножица изсъхналите клони, по-добре ги отчу­пете. Обръщайте спе­циално внимание на плодните дръвчета. Те се нуждаят от правилно подрязване. След това обърнете поглед към пъ­теките и оградите. В как­во състояние са те? Нуж­даят ли се от нов пласт боя? Месец март е под­ходящото време за това. Водосточните тръби и улуците също трябва да се проверят. Градинско­то езеро, басейнът, кладенецът - всичко се нуж­дае от пролетно почис­тване.

Градината е като зане­марена прическа - основ­ните контури се разпоз­нават, но липсват цвят и форма. Храстите и трева­та, покрити през зимата със скреж, са създавали приятно настроение, но сега изглеждат доста разрошени. Изсъхналите им крайчета трябва да се премахнат дори ако в на­чалото ви се струват мал­ко оголени. Лехите обо­жават рохкавата пръст след зимната пауза. По време на растежа си през пролетните месеци растенията се нуждаят от много хранителни вещес­тва, които вече не се на­мират в почвата. Ето за­що изключително важно е правилното торене, за да могат растенията да дишат.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст