Начална страница | Дом | КАНАТА- ОБИЧАНА ТРОПИЧЕСКА КРАСАВИЦА

КАНАТА- ОБИЧАНА ТРОПИЧЕСКА КРАСАВИЦА

image

Време е да я засадите в двора или на балкона…

От каната са известни около 55 вида твърде раз­нообразни по външен вид растения. Те произхо­ждат от тропичните и суб­тропични области на Аме­рика, Азия и Африка. Тъй като интересът към тях е много голям, отдавна се води селекционна рабо­та. Затова разпростра­нените сортове са не са­мо от вида кана индика, а са обединени под об­щото наименование Кана хибрида. Растенията развиват мощни коренища. При отделните видове в тях се натрупва много скорбяла, поради което някои народи ги използ­ват за получаване на брашно. Стъблото почти не се разклонява. Според височината му отделните сортове се разделят на високи - до 1,5 м, средни - до 1 м и ниски - около 50-60 см.

Цветовете и листата се конкурират по оригиналност

Много оригинални и красиви са листата. Те са овално удължени и дости­гат над 60 см дължина. Баграта им силно варира. По този признак сортове­те са делят на зеленолистни, червенолистни с бронзов оттенък и с из­пъстрени листа. Някои от тях са толкова интересни, че растенията се от­глеждат заради високата им декоративна стойност. Цветовете са разположе­ни на групи по върховете на стъблата. Преоблада­ва червената багра, но се срещат още розови, жъл­ти или оранжеви. Ориги­нални са сортовете с из­пъстрени на чертички или точици цветове. Цъфте­жът продължава от юни до късно през есента.

Засажда се като преминат сланите

За каната се избират слънчеви или леко за­сенчени места, защитени от студени ветрове. Почвата трябва да е дъл­бока, богата на хранител­ни вещества, добре за­държаща влагата.

Напролет коренищата се събуждат при темпе­ратура около 16°С. Нап­ръскват се с вода и около тях се поддържа висока въздушна влажност. Това предизвиква прекъсване периода на покой. Когато пъпките се събудят, раз­делете коренищата така, че във всеки дял да има по една пъпка и по някол­ко коренчета. През май, когато премине опасност­та от слани, растенията се изнасят на постоянно място. Почвата предвари­телно трябва да е изора-на или прекопана най-малко на 30 см дъл­бочина. Сортовете с по-ниски стъбла засаждайте в големи саксии или каш-пи, за да украсите с тях балкони и тераси.

Съхранение

Късно през есента коренищата се вадят. Избира се слънчев и сух ден, когато почвата не е кална. Стъблата трябва да се изрежат на 15- 20 см височина. Посадъчният материал се съхранява в сухи помещения, където темпера­турата е около 5°С.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст