Начална страница | Дом | ЗЕЛЕНА МОЗАЙКА ОТ ЦВЕТЯ

ЗЕЛЕНА МОЗАЙКА ОТ ЦВЕТЯ

image

Много са ориги­нални растенията с пъстри листа...

Те са предпочитани не са­мо за украса в стая­та, но и за градината и терасата. Съчета­нието между различните нюанси на зеленото носи спо­койствие и радост за очите, без да има нужда от ярки акцен­ти. Композиция от пъстролистни расте­ния трябва да намери своето място бли­зо до светлината. В композицията, която ви представяме, учас­тват растения, които са живели през зи­мата у дома. Те иде­ално съжителстват с градинските си съб­ратя, ако им се оси­гури достатъчно ши­рока кошница или друг съд, който може да се окачи нависо­ко. Съчетанието меж­ду пъстрите листа на глехомата, която се спуска силно надолу, хостата, циганчето с бели цветове и сутерата няма да остави никого безразличен, въпреки спокойния си вид.

Снежнобели петна

Глехомата (Glechoma) е интересно стелещо се рас­тение, което няма да ви създаде никакви грижи при отглеждането. Расте бър­зо, листата й са ароматни и особено интересни за­ради снежнобелите петна по края. Това растение ще добави на балкона ви сдържано разнообразие.

Разлети водни боички

Различни оттенъци на зе­леното украсяват гъстото храстче, което образува смилът (Helichrysum). То­ва издръжливо растение е идеално не само за алпинеуми, но и за про­весената кошница.. Избе­рете сорт джудже с кра­сиви сребристи листа и ефектни цветове.

Без капризи и претенции

Плектрантусът (Plectranthus) често украсява до­мовете, защото расте бър­зо и практически не бо­ледува. Заради тези му предимства, той намира място и сред балконската украса през лятото.

Позлатени сърчица

Златистожълтите листа с формата на сърце украся­ват декоративния батат (Ipomoea batatas). Сортът „Теггасе Lime" е особено атрактивен. Растението се развива нормално при температура над 20 гра­дуса. Известно е още ка­то сладък картоф.

Изумруден водопад

Дългите стъбла на дихондрата (Dichondra) са тол­кова гъсто покрити с дреб­ни листенца, че образуват хубава завеса, която мо­же да засенчи терасата. В градината се използва ка­то почвопокривно расте­ние. Листата му са хубави и на сянка.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст