Начална страница | Дом | БОНСАЙ- ДЪРВО, ЗАСАДЕНО В ПОДНОС

БОНСАЙ- ДЪРВО, ЗАСАДЕНО В ПОДНОС

image

Изкуството на бонсаите се зараж­да през 12 век, когато дзен-будизмът навлиза в Япония...

Естетиката на дзен-будизма оказва влияние и върху развитието на градинското изкус­тво в търсене на красота и изчисте­ни форми. В наши дни най-хубавите бонзаи столетници не се изнасят, а строго се пазят в Япония, където се предават от поколение на поколение. В буквален превод от японски "бонсай" означава "засадено в поднос". За да достигне обаче до пазара във вида, в който го виждате, отглеждането му изисква невероятно много грижи, уме­ния и средства.

Средната височина на бонзаите е около 30-40 см. Предпочи­тат се видове, които имат интересна форма на листа­та, цъфтят красиво през про­летта, а наесен, когато опа­дат листата, стволът да се открива с неповторимостта на очертанията си. Всъщ­ност не всяко дърво може да бъде превърнато в джу­дже. Най-благодатни за от­глеждане на бонсай са иг­лолистните. От широколис­тните интересни са глогът, брястът, габърът. Чемширът е също изключително по­датлив на модификации вид. Ако решите сами да потър­сите дръвче сред природа­та, трябва да сте търпеливи. Това, от което се нуждаете, е добре разклонена фидан­ка с пропорционални раз­мери между листа, ствол и чудновата форма.

Дръвчето се изважда ра­но сутрин и в края на зима­та, преди да са тръгнали со­ковете и когато пръстта е мокра и лепне за корените. Ако го правите през есента, изрежете листата в основа­та на ствола. Никога не вадете дръвче през лятото

Запазете възможно най-голям брой корени, като не нарушавате дължината им. След изваждането корено­вата система трябва да бъ­де пропорционална на кло­ните. Увийте корените с пръстта по тях в найлонова торбичка и транспортирай­те бързо до саксията, за да не стресирате допълнител­но дръвчето. Ако пътуване­то е дълго, пазете корените влажни и напръсквайте от време на време листата с вода.

Ако дървото има голяма коренова система, го пос­тавете в голям съд с обем, пропорционален на обема на корените. Запълнете празните места около ко­рените с пръстта от мястото на изваждането или с рав­на част разложена листна маса плюс пръстта.

Засадете или в градина­та, или в голяма кръгла плитка саксия. За запълва­не на дупките използвайте натрошена почва. След ка­то засадите, полейте оби­лно с вода при ствола и напръскайте клоните.

Пазете дръвчето от вятър и силно слънце. Поради естеството на своята конструкция бонзаите не издър­жат на силни ветрове, зато­ва е много важно, ако го от­глеждате на открито, да из берете защитено от ветрове място.

Особено големи пораже­ния нанасят горещите вет­рове, които освен механич­ни повреди предизвикват и бързо изсушаване на лис­тата и стъблата.

Най-добрият начин за на­появане на почвата в съда, в който е засадено дръвче­то, е да напълните голям съд с вода - за предпочита­не дъждовна или речна - и да потопите саксията с дръвчето до основата на ствола му. Дръжте така, до­като мехурчетата, които се появяват, изчезнат, после извадете и поставете на по-високо място от основата на саксията, за да се оттече излишната вода.

Добре е да намерите мъх при някоя от разходките си из природата и да го поло­жите върху почвата на сак­сията, за да осигурите уме­рена влажност на почвата. Друго решение на повър­хността на почвата е да го покриете с дребни камъче­та, като тези в аквариумите.

Дръвчето се изважда от саксията или съда всяка го­дина през март, корените се подрязват и бонзаят се засажда отново, но този път малко по-висо­ко отпреди, за да се обра­зува добра коренова ший­ка. Миниатюризацията се реализира главно чрез сис­темни подрязвания на коре­ните и короната. Според ефекта, който се постига, подрязванията могат да се разделят на формиращи и поддържащи. В периода, необходим за постигане на желаната форма, се изпол­зват и двата вида. Чрез фор­миращите подрязвания се намалява височината на растението и дължината на неговите корени, а чрез поддържащите се благоп­риятства развитието на но­ви разклонения и се спома­га за смаляване размерите на листата.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст