Начална страница | Дом | КАКВО ДА СВЪРШИМ В ГРАДИНАТА

КАКВО ДА СВЪРШИМ В ГРАДИНАТА

image

Високите расте­ния често полягат, до­ри и в не особено ве­тровити местности…,

затова е добре да ги привържете към коло­ве. Връзването може да се направи така, че коловете да останат незабелязани. Не стя­гайте много растение­то, за да не загуби ес­тествената си форма.

След първият цъфтеж делфиниумът трябва веднага да се скъси до 10 см над зе­мята, за да се стимули­ра нов растеж. При благоприятни усло­вия той ще разцъфне още веднъж в начало­то на есента. След ря­зането не забравяйте торенето и поливане­то.

Ниските храсто­видни растения,които приключват с цъфте­жа през юни, се скъся­ват така, чеда не изли­зат извън отреденото им място. Това е нео­бходимо особено при по-старите растения. Ако разпрострелите се по земята израстъ­ци са пуснали корени, може да ги използвате за размножаване. Вед­нага ги засадете на предвидените места, но в началото трябва да поддържате място­то влажно и да им оси­гурите сянка.

Цъфтящите през пролетта тревисти ра­стения се пресаждат и разсаждат до средата на юни. Тревистите ра­стения, разделени в началото на юни, се развиват толкова буй­но до есента, че през следващата пролет изпълват отреденото им място. Растенията трябва да бъдат защи­тени от слънцето, до­като пуснат корени. Не бива да им липсва и вода.

Ако времето е го­рещо, може да повлияете съществено върху водния баланс на тревистите расте­ния, като редовно окопавате почвата. Това е важно особено там, където изпаряването на водата не е намалено от мулчиране. Не позволявайте почвата да образува корички. След всеки дъжд и след всяко поливане поработете с мотиката.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст