Начална страница | Дом | ДАМСКОТО СЪРЦЕ- ЦВЕТЕТО НА НЕЩАСТНАТА ЛЮБОВ

ДАМСКОТО СЪРЦЕ- ЦВЕТЕТО НА НЕЩАСТНАТА ЛЮБОВ

image

За да цъфти обилно, трябва да е на слънчево място…

Дамското сърце е цвете, чиято родина са страни­те от Източна Азия. Заради красиви­те си цветове, на­подобяващи сър­це, пронизано със стрела, то е обича­но от градинарите по цял свят и е счи­тано за символ на нещастната любов. Не случайно гер­манците го нари­чат цвете на сърце­то, руснаците - раз­бито сърце, а поля­ците - обувката на Дева Мария.

Според старо немско предание, ако на път за къщи откъснеш цвят от дамско сърце и го при­береш в пазвата си, ще срещнеш любовта. Във франция пък разказ­ват легендата как мла­да жена на име Жанет се влюбила в ловец, кой­то й помогнал да наме­ри пътя в гората. Дълги дни тя мечтала за своя спасител. Но когато след няколко седмици през селото минала сватбе­на процесия, в лицето на младоженеца Жанет видяла своя възлюбен. От мъка сърцето й се разбило на парчета и се превърнало в цвете, из­вестно като "сърцето на Жанет". Дамското сърце било донесено в Евро­па през 1810 година, но не станало особено по­пулярно. Най-вероятно щяло да бъде забраве­но, ако през 1846 година един британски ботаник не открил забравен ек­земпляр и не го изпра­тил в Британското крал­ско общество в Лондон. Този път цветето спече­лило небивала популяр­ност и завладяло целия континент.

Дамското сърце не е капризно и може да из­държа и на сурови усло­вия. За да расте и да цъф­ти обилно, е добре да се посади на слънчево място. Предпочита лека, бо­гата на хранителни веще­ства почва. 2-3 пъти в го­дината трябва да се под­хранва с минерални торо­ве за цъфтящи растения. Когато времето е сухо, трябва да му се добавя вода, за да не изпадне в покой. Ако пръстта му подгизне обаче, корените могат да загният, затова е добре почвата му да е до­бре дренирана. Дамското сърце цъфти от април до юни. През есента изпа­да в покой, а надземната му част увяхва и трябва да се изреже, като се ос­тавят 3-5 см от основата му. През зимата, в края на ноември, може да се форсира, като се постави в топло помещение. При редовно поливане и по­дхранване с тор започва да цъфти след 20-30 дни и може да зарадва соб­ствениците с цвят точно на Нова година.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст