Начална страница | Дом | ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ЕЛЕГАНТНАТА КАМЕНОЛОМКА

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ЕЛЕГАНТНАТА КАМЕНОЛОМКА

image

Каменоломката (Saxifraga stolonifera) от семейс­тво Каменоломки (Saxifra-gaceae)…

е обичано стайно растение, въпреки че не грабва погледа веднага. Българското й име е бук­вален превод на бота­ническото - "saxum" - ска­ла, и "frango" - чупя. Някои любители я наричат още квачка с пиленца заради множеството дъщерни ро­зетки, които образува. Тя няма ярки листа и пищни цветове, но в умели ръце може да създаде изискан стил в дома.

Каменоломката е пре­несена от каменистите планини на Китай и Япо­ния. Листата й са събрани в гъста розетка. Те са зак­ръглени, двойно назъбени и имат дълги дръжки. Дол­ната им повърхност е чер­веникава, а горната - зелено-кафява и е изпъстре­на с бели жилки. Цветове­те са събрани в метличесто съцветие. Те са срав­нително едри и бели на цвят. Всички части на рас­тението са гъсто покрити с власинки.

Младата каменоломка, посадена в плитък, но ши­рок съд, нараства бързо и скоро започва да образу­ва детки - малки розетки, увиснали на дълги стъб­лени повлекла. Всяка от тях при допир с почвата се вкоренява без усилия и на свой ред дава живот на следващо поколение розетки. Можем да отде­ляме розетките и да ги използваме като самос­тоятелни растения, но мо­жем и да ги оставим да растат. В такъв случай след известно време ще получим великолепна кас­када от стремящи се на­долу розетки.

Каменоломките обичат каменистата, достъпна за въздуха почва, към каква­то са привикнали в родни­те си планини. Въпреки че поначало са светлолю­биви, те се развиват пъл­ноценно и на сенчести места, а за северни по­мещения са направо ве­ликолепна украса. Презимуват отлично при нор­мална стайна температу­ра, а през лятото пред­почитат отворените про­зорци. Може да се изне­сат и на балкона или в градината. През лятото се поливат обилно, но само след пълно просъхване на горния почвен слой в сак­сията. През зимата вода­та се намалява, но пак се полива редовно. Ако въз­духът в помещението е много сух, е полезно да се пулверизира.

След обилен цъфтеж майчините растения сил­но се изтощават и посте­пенно губят декоративността си. В такъв случай е лесно да се подновят, като се вкоренят нови ро­зетки.

Каменоломките са сил­ни растения, които рядко боледуват. При сух въз­дух се нападат от паяжи-нообразуващи акари, сре­щу които помага по-чес­тото пулверизиране.

Тайните на успеха

Светлина: Расте с успех при всякакво осве­тяване.

Вода: През лятото обилна, през зимата ос­къдно поливане.

Влажност на възду­ха: Предпочита по-вла­жен въздух.

Подхранване: През лятото с разтворими минерални торове.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст