Начална страница | Дом | ЧЕРЕШАТА НА ЛЮБОВТА

ЧЕРЕШАТА НА ЛЮБОВТА

image

Внимание: растението е отровно!...

От рода Solanum - Кучешко грозде, са извес­тни над 1700 вида, в това число пипер, домати, кар­тофи, тютюн и много дру­ги. Като декоративно рас­тение се използва видът S. pseudocapsicum - лъжепипер. Естествените му на­ходища са на Канарските острови, откъдето е пре­несен. Растенията се раз­клоняват богато и дости­гат 50-70 см височина. За саксийни обаче се ценят нискостъблените форми с височина до 30 см. Такива са S. p. nanum, Tom Thumb и др.

Оцветяват се от жълто до червено

Листата са удължено елипсовидни, със заострен връх. Много наподобяват листата на пипера. Цветчетата са дребни, бе­ли. Декоративният ефект се получава от кръглите плодчета с диаметър око­ло 2 см. След узряването са интензивно червени. На­подобяват плода на чере­ша, поради което на запад наричат растението зимна череша, а французите -череша на любовта. Трай­ността им е много продъл­жителна - почти до пролет­та. Тъй като са най-краси­ви в началото на зимата, растенията успешно се из­ползват като коледна и новогодишна украса.

Друг много сходен вид е S. capsicastrum, който достига до 60 см височина. При узряване плодовете първо придобиват жълте­никава, след това оранже­ва багра и накрая вече са червени. Узряват около Ко­леда и достигат 1,5 см в диаметър. Ефектни са сор­товете Cherry Ripe с ярко червени плодчета и Variegatum - с изпъстрени в кремаво листа.

Тези многогодишни рас­тения изискват през зима­та в помещенията да е сравнително хладно, зато­ва се поддържа темпера­тура 10-12°С. Мястото трябва да е добре огрява­но от слънцето. През лятото саксиите може да се изнасят на балкони, тера­си или даже на открито в градината.

Размножава се чрез семена

Растенията се размно­жават със семена. Много рядко се практикува вкореняване на резници. Най-подходящата почвена смес се съставя от равни части (чимовка, листовка и пясък. През цялото време почве­ната смес трябва да се поддържа умерено влаж­на. Тъй като сухият въздух може да предизвика опадане на листата и плодчетата, периодично се пулверизира. След узряване на плодчетата настъпва пери­од на покой. Те се обират, а поливането се намалява. Рано напролет старата надземна част се изрязва. При подходящо повишава­не на температурата и уве­личаване количеството на поливната вода започва бу­ен растеж. В този период може да прехвърлите рас­тенията в по-голяма сак­сия. През лятото се подх­ранват няколко пъти.

Плодчетата на лъжепипера са отровни. Саксиите трябва да са на места, не­достъпни за децата. След обирането запазвайте са­мо толкова, колкото са не­обходими за семе, остана­лите унищожавайте.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст