Начална страница | Дом | БАРПЛОТЪТ - ШИК И УДОБСТВО

БАРПЛОТЪТ - ШИК И УДОБСТВО

image

В съвременния дом той е вече обичайна част от интериора…

Искате да създаде­те непринудена, (раздвижена обстановка във все­кидневната или кухня­та? Специалистите по вътрешно обзавеждане препоръчват барплота като най-доброто ре­шение за отделяне на кухненския кът от трапезарията или гос­тната.

Класическият вари­ант представлява обик­новен дървен или метален плот върху високи 1,10-1,15 м кръгли "подпорки". Към него вър­вят високи столчета с облегалка или тип та­буретка, с поставка за краката.

Ако искате барплотът ви да е в унисон с къта за хранене, нама­лете височината му до 90 см и подберете стол­чета със средна височи­на - 63-65 см.

Ако домът е доста­тъчно просторен, мо­жете да си позволите да оформите барплота като отделна интери­орна композиция. Под плота може да се мон­тира минихладилник за напитки и плодове, а за фон отгоре, върху спе­циална поставка, може­те да сложите няколко красиви бутилки алко­хол. В този случай барът трябва да е във формата на полукръг, за да може на него удоб­но да стоят няколко ду­ши и да комуникират помежду си.

Всъщност   реално барплотът не е мебел, а по-скоро конст­рукция. Затова в каталозите на повечето фирми се пред­лагат състав­ните му части - плотове, лам­пички за тава­на, фурнири, столчета. Та­ка всеки може да сглоби свой вариант, кой­то най-добре ще пасне на жилището му. Той може да бъ­де на едно, две или няколко нива, като все по-често клиенти­те предпочитат пос­ледния вид. Шкафчета­та могат да бъдат с вратички (стъклени или не) или открити като етажерка, с витри­ни. Огромно разнообра­зие има в материалите за изработка - дърво, ла-минат, стъкло, метал, камък (естествен или имитация). Добре е, ко­гато се проектира фор­мата, да бъдат избег­нати ъглите. Съвре­менните конструкции залагат най-вече на стъклото.

Важното е, ко­гато проектирате своя домашен "бар" да не заб­равяте 3 неща - удобст­вото, разположението спрямо останалите ме­бели и естетическите му качества.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст