Начална страница | Дом | МАЛЪК ВОДОЕМ - СВЕЖЕСТ В ГОРЕЩИНИТЕ

МАЛЪК ВОДОЕМ - СВЕЖЕСТ В ГОРЕЩИНИТЕ

image

Водните растения са възхитителни...

Без много труд ще можете да се снабдите с малък и непов­торим вълшебен свят на няколко квадратни метра.

Практически всеки от­носително просторен кон­тейнер лесно ще се пре­върне в мини водоем. Съ­дът, който пропуска вода, трябва да се покрие отвът­ре с фолио. Обезателно трябва да отчетете дали съдът след напълване с во­да не е прекалено тежък, за да го поставите на те­расата. По тази причина трябва да го напълните с вода едва след като сте го поставили на постоянното му място. През зимата из­лейте водата от водоема, а растенията внесете в по­мещението. Купувайки водни растения, на първо място трябва да знаете на каква дълбочина се засаж­дат те. На терасата е много привлекателно да си направите малко блато в контейнер.

Планиране и грижи

Мястото на водоема трябва да бъде съобразе­но с нуждите на растени­ята. Мини езерото не тряб­ва да е на слънце повече от 3 часа в деня. Иначе водата ще се нагрее мно­го и в нея ще се появят водорасли.

Растенията се разпола­гат на различна дълбочина, като поставите на дъното на контейнера камъни. Не забравяйте да засадите растения, които плават по-дълбоко във водата, защо­то я обогатяват с кисло­род.

Следете нивото на во­дата да не се променя. Когато я подменяте, тряб­ва да е със същата температура, както на тази, ко­ято изливате.

При понижение на тем­пературата покрийте мини водоема със стиропор или пенопласт, а през зи­мата изливайте водата.

Как да го направите

Нужни са ви невисок дървен съд, фолио с дебе­лина 3-5 мм, хранителна почва, пластмасови метал­ни кошници за засаждане­то на растенията, разсад на водни и блатни расте­ния, декоративен пясък и инструменти.

Първо на дъното на съ­да разположете фолиото и го закрепете с камъни. След това повдигнете края на фолиото по стените на съда и го закрепете отго­ре със степлер. Не дър­пайте фолиото прекалено силно.

Мрежестите контейне­ри трябва да се постелят отвътре с вестник и след това да се напълнят с хра­нителна почва. Засадете растенията, като покриете повърхността на почвата с декоративен пясък. Дъно­то на водоема от декора­тивен чакъл изглежда най-естествено. Купувайте чакъл без остри камъни, за да съхраните целостта на фолиото.

Като подсилвате с ка­мъни, поставяйте контей­нерите на оптималната за растенията височина.

Наливането на водата става на тънка струя, ка­то използвате дъждовна вода. Най-добре е да пра­вите това с помощта на маркуч.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст