Начална страница | Дом | НЕ ПРЕВРЪЩАЙТЕ ПОЧИВКАТА В КОШМАР

НЕ ПРЕВРЪЩАЙТЕ ПОЧИВКАТА В КОШМАР

image

Изборът на място…

Той се определя преди всичко от въз­растта на децата, от тяхното здравословно състояние и, разбира се, от материалните възможности на се­мейството.       

Малките деца изискват спе­циални грижи по отглеждането им, затова добрите битови ус­ловия и качествената храна са задължително условие за мя­стото, където отивате. Друг опреде­лящ фактор е здравето на де­цата. Ако те страдат от хронични заболявания (брон­хиална астма, екзема други ви­дове алергии, сърдечни заболявания, често боледува­щи), най-добре е да се посъве­твате с личния си лекар къде да почиват децата. Морето е подходящо за често боледува­щите деца - слънчевите, въз­душните и водни бани закаляват организма, когато се прилагат правилно. Морето влияе добре и на децата с алер­гична астма - голямата водна площ абсорбира алергените. Планината също действа укрепващо с чистия си въздух и разходките на открито.

Пътуването

То е основен про­блем за малките деца, особено ако е по-про­дължително.

Изборът на превозно сред­ство е от решаващо значение за комфорта на пътуването. Пътуването с автомобил е най-удобно % може да се спре по всяко време, да се избере маршрут и време за тръгване. По-големите деца могат да по­сетят исторически забележи­телности из страната и да обогатят културата си. За по­вечето деца полюшването на автомобила е много приятно, малките лесно се унасят и за­спиват. Стига родителите да не прегряват децата си в кола­та, като ги държат на затворе­ни прозорци при високи температури от страх да не на­стинат, а децата, които повръщат по време на пътуване, е необходимо да подсигурите хомеопатични таблетки за смучене против повръщане или.

Избягвайте пътуване с автобус или влак, когато сте с малки деца, тъй като е по-дълго, шумът из­нервя децата, трудно се прави тоалет в движение, не може да се спира, когато ви се нало­жи. Контактите с много хора в превозното средство носят риск детето да се разболее точно по време на отпуската. Вероятността да се прегрее детето е голяма, особено ако се пътува в горещите часове.

Пътуването със самолет е бързо и удобно. Единственият проблем е, че някои деца по­лучават болки в ушите при промяна на височината. За да се избегнат, на малките се да­ва да пият течности от бибе­рон, когато самолетът започва да намалява височи­ната за кацане.

Пътуването с кораб добре се понася от мал­ките деца.

За да бъде пътуването без­проблемно, е необходимо да се спазват някои правила:

Изберете времето за пъ­туване така, че в по-голямата част от него малкото дете да спи. Така ще си спестите много грижи по неговото обслужва­не. Предпочитайте прохлад­ните часове на деня, за да не прегреете детето.

Осигурете подходящо мя­сто на детето в колата - да не е на слънце и да не му духа. По­грижете се за сенник или за плътна кърпа за прозореца. Използвайте специално стол­че за кола с колани. Така де­тето ще е в безопасност.

Правете чести почивки и извеждайте детето на свеж въздух. Не пушете в колата.

Проветрявайте често, де­цата лесно се претоплят.

Осигурете занимания на детето, за да е спокойно през дългия път - играчки и книжки.

Давайте на децата много течности. От претопляното и изпотяването те лесно се обезводняват.

Играта

След като се при­стигне на заветния курорт, децата не трябва да се пускат да се оправят сами.

Малките трябва са на безо­пасно място и да са под над­зор. На плажа не изпускайте децата от поглед, защото те за секунди са в състояние да се забъркат в някоя неприят­ност.

Специално внимание тряб­ва при почивка на планина. Тя си има своите особености.

Има голяма разлика в температурата на въздуха на слънце и на сянка, вечерите също са доста хладни. Затова е необходимо да се носят по­вече дрехи за децата- тънки и дебели. Не рискувайте да къпете децата в река - теча­щата вода е много студена и малките лесно могат да се простудят. Използвайте пре­стоя в планината, за да набе­рете горски плодове - те са много витаминозни и полезни за децата.

Храненето

Какво да се яде по време на почивката, също може да се превърне в проблем.

Поради високите температу­ри през лятото хранителните продукти много бързо се раз­валят. При консумацията им децата получават стомашно-чревни разстройства, понякога протичащи много тежко - с ви­сока температура, диария, по­връщане и обезводняване. За да ви е спокойна почивката, бъдете прецизни по отноше­ние на храненето на детето:

Не давайте на децата торти, палачинки, кремове и всякакви храни, приготвени на открито. От високата темпера­тура те се развалят много бързо, а и никога не сме си­гурни в качеството на продуктите. Особено са опасни храните, приготвени с яйца, сметана, кайма.

Предпочитайте за десерт плодове, сокове, сладолед в срок на годност.

За най-малките предва­рително подсигурете фабрич­ни храни в бурканчета. Те са стерилизирани и безопасни. При отваряне на капачката трябва да се чуе пукана. Вме­сто кремове използвайте гото­вите каши в кутии. Лесни са за приготвяне, без варене.

Децата трябва редовно да си мият ръцете. През лято­то се увеличават "болестите на мръсните ръце" - хепатит, салмонелоза, дизентерия.

Давайте много течности на децата. Те имат лабилна терморегулация и лесно се претоплят и обезводняват.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст