Начална страница | Дом | В СЕЗОНА НА РЕМОНТИТЕ

В СЕЗОНА НА РЕМОНТИТЕ

image

Лятото е сезонът на ремонтите…

Някои правят основен ремонт на дома си, други просто пребоя­дисват вратите и прозор­ците или сменят тапети­те. Независимо какво точ­но сте решили да прави­те, най-важното е да из­берете качествени мате­риали. Но мнозина заб­равят, че не по-маловаж­но е с какво ще нанасяме върху повърхностите ла­ка или боята. Защото е трудно да постигнеш до­бър резултат, ако в про­цеса на работата непре­къснато се откъсват ко­съмчета от четката или пък тя е толкова рядка, че е невъзможно да пос­тигнеш желания ефект. Желанието да се спести от покупките е обяснимо: защо да даваме пари за скъпа четка, ако можем да си купим евтина - има ли значение с какво ще боядисваме? Но подобна икономия ти излиза на носа, тъй като при рабо­та с некачествена четка изразходваното количес­тво лак се увеличава поч­ти двойно, докато качес­твената четка икономис­ва от всеки материал, следователно, пести ни и пари.

Съвет първи: избирай­те инструмент според предназначението му -има специални четки за лак, за блажна боя, за безиросване. В добрите магазини четките са сис­тематизирани на витрина­та, именно по този начин, помагайки на купувача да направи своя избор!

Най-добри, разбира се, са четките с естествен косъм. Можете да извади­те едно косъмче от четка­та и да го запалите. Налага се да провеждате подобно изследване, тъй като невинаги продавачът е в състояния точно да ви информира за материала, от който е направена чет­ката.

Краищата на косъм­четата, ако са изкуствени, изглеждат раздвоени, разрошени (наистина, това трудно се забелязва), те са толкова тънки, че пове­че приличат на капронова нишка. По време на рабо­та те ще се чупят, като оставят по повърхността малки грозни косъмчета, с които е невъзможно да се пребориш.

Съвет втори: четката трябва да е еластична. Прегънете с ръка косъм­четата, ако усещате съпротивление, значи четка­та е еластична и с нея лесно ще нанасяте лака или боята. Ако четината не оказва съпротивление, прегъва се лесно или е рядка - тази четка не е добра. Работата с нея ще бъде истинско мъчение.

Съвет трети: широчи­ната на четката трябва да бъде максимално удоб­на. Колкото, по-голяма е оцветяваната повърхност, толкова по-широка тряб­ва да е четката. Ако трябва да боядисвате вра­ти с фурнир или корнизи­те на прозорците, непре­менно ще ви е нужна и тънка четка, която ще ви позволи да достигнете и до най-труднодостъпните места.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст