Начална страница | Дом | ЗЕЛЕНИТЕ „ОБЩЕСТВА” ОФОРМЯТ ДВОРА

ЗЕЛЕНИТЕ „ОБЩЕСТВА” ОФОРМЯТ ДВОРА

image

Подреждането на растенията в специфични съчетания организира пространството и показва вкуса на стопанина…

Дизайнът на дворната зеленина се изгражда от няколко типа растител­ни съобщества. В оптималното разпо­лагане на декоративната растител­ност до голяма степен се крие ключът към създаване на красива градина. Подреждането на растенията в специфични съчетания организира про­странството и показва вкуса на сто­панина. В един двор трябва да има преди всичко слънце, въздух, пространство, уют, спокойствие, тишина, красота, елегантност, стил и жи­вот. Останалото е суета.

ДЪРВЕТАТА

могат да се засаждат в по-едри петна, наречени масиви. В рамките на един масив може да има дървета от само един вид, от един тип, или от различ­ни растителни типове. Масивите да­ват мощна зеленина и определят до голяма степен структурата на расти­телния обем в градината. Масивите са с голяма площ и са подходящи за по-просторни дворове и за дворове с лесопарков характер: вили, хижи, ферми. Декоративните ДЪРВЕСНО-ХРАСТОВИ ГРУПИ са основните структурни елементи на дворната зеленина. Състоят се от ня­колко (3-9) дървета от различни видове и няколко /7-15/ цъфтящи и вечнозелени храсти. Макар всяка дървесно-храстова група да има самостоя­телно декоративно въздействие, те трябва да са подчинени на основната идея на дизайна.

СОЛИТЕРИ

Някои изключително екзотични и интересни дървета или храсти могат да се засаждат самостоятелно така, че да въздействат специално със силните си декоративни качества. Солитерите се засаждат така, че да привличат вниманието и да могат да се съзерцават от различни гледни точки. Солитерите се разглеждат като акценти в концепцията на дизайна.

ЖИВИТЕ ПЛЕТОВЕ

Дублират оградите или границите на дворния имот. Жив плет може да се създаде от много видове храсти и дървета и в процеса на поддръжка може да се оформи като свободнорастящ или строго геометрично подстриган.

ЦВЕТНИТЕ ГРУПИ обединяват в по-едри петна няколко цветя от няколко (3-7) вида. Съчета­ването на цветя с различни багри и размери има за цел да създава мощни багрови акценти сред дворната зеленина.

ЦВЕТНИТЕ ФИГУРИ следват по-геометризиран стил и са подходящи за по-просторни или офи­циални дворове. В цветните фигури участват по-ниски и еднотипни цветя в различни багри.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст