Начална страница | Дом | НАПРАВЕТЕ СИ „МОРСКА ЗВЕЗДА”

НАПРАВЕТЕ СИ „МОРСКА ЗВЕЗДА”

image

Оригиналният домашен аксесоар се изработва от нанизани алено-червени мъниста на фина тел…

Нанижете едно алено-червено прозрачно мъни­сто върху фино парче тел. Изтеглете мънистото до средата му, след това вни­мателно усучете телта та­ка, че да се получи дръжчица. Нанижете още 5 мъни­ста върху усуканата тел.

Прегънете я, след това прокарайте телта още вед­нъж през всички мъниста, така че да се образува кръг.

Отново усучете телта и прокарайте през нея още 13 мъниста. Навийте тази втора редица около първа­та и я фиксирайте, като прокарате телта още вед­нъж през същите мъниста (сн. 1).

Прокарайте телта през половината от последната редица, а след това - през едно от мънистата на пред­последната (сн. 2). Така ще закрепите мъни­стата едни за дру­ги, за да се получи аленочервен кръг (сн. 3).

Нарежете още парчета тел с дъл­жина около 10 см.

Нанижете чер­вено мънисто на едното от тях, из­теглете го до средата му, след това усучете телта по гореописания на­чин. Нанижете на нея още няколко мъниста, така че да се получи "лъч". По съ­щия начин направете още няколко лъча и ги закрепе­те върху тялото на "мор­ската звезда".

Върху домашния аксе­соар можете да поставяте всякакви чинии и чаши, ку­па с плодове, с което ще внесете ваканционно на­строение на трапезата. Ако имате повече време и желание, можете да изра­ботите още няколко "мор­ски звезди”.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст