Начална страница | Дом | ПЕСЕНТА НА КАМБАНКИТЕ

ПЕСЕНТА НА КАМБАНКИТЕ

image

Истински симфоничен оркестър може да направи голямото семейство…

Всички познават тези цветя - те красят поляните в горите, ливадите, гради­ните и балконите. Огромно­то семейство Камбанки има над две хиляди представители, пръснати по цялото земно кълбо. Най-често се срещат в умерения климатичен по­яс, а най-рядко - в тропи­ците.

Повечето камбанки са многогодишни и рядко ед­ногодишни растения. Те мо­же да са треви, полухрасти и даже с дървовидна фор­ма. Срещат сей водни кам­банки, както и епифити, ко­ито растат върху други рас­тения, но не паразитират.

Платикодонът идва от Далечния Изток

В родината си вирее по сухи и скалисти места. Това е многогодишно растение със сиво-зелени стъбла и листа, високо до 40 см. Пъпките му приличат на малки фе­нерчета, а през юни от тях се разтварят големи, до 8 см в диаметър, яркосини цветове. Цъфтежът продъл­жава до есента. Тогава мо­же да се съберат семена, които да се засеят на сухи и слънчеви места. Младите растения зацъфтяват още през следващото лято. Платикодоните (на гръцки "ши­рока камбана") успешно презимуват в градината, но ве­гетацията им започва малко късно - едва през май.

Това е чудесно растение за алпинеуми и за цветни петна сред тревата. Става и за букети.

Огледалото на Венера не се бои от студ

Огледалото на Венера е галеното име, с което лю­бителите наричат легузията. Тази камбанка е родом от планините на Средиземноморието. На височина силно разклоненото едно­годишно растение достига до 20 см. Лилаво-сините цветове с бял център са широки около 2 см и са събрани в гъсти съцветия. Засята на слънчево или ле­ко засенчено място, цъфти обилно от юни до октомв­ри. Расте добре на всякак­ва почва, стига да не е суха. Служи прекрасно за оформяне на цветни бор­дюри и малки групи. Самозасява се и зимува успеш­но.

Аденофората не понася пресаждане

Аденофората (на гръц­ки "покрита с жлезички") е многогодишна тревиста камбанка, която често се среща в диво състояние, но има и множество гра­дински форми. На ви­сочина може да достигне до 150 см.

Цветовете са едри, тръбесто-камбанковидни или фуниевидни, сини или ви­олетови, срещат се и бе­ли.

Аденофорите прекрас­но се развиват както при пълно слънце, така и на сенчести места. Нямат особени претенции към почвата, стига да не е преовлажнена. Ако се на­торяват, цъфтежът става особено обилен. Може да се размножават както със семена, така и чрез раз­деляне на разрасналите се туфи. Не понасят пре­саждане. Използват се за неголеми цветни групи и за букети.

Увивни

Кодонопсисът е многогодишна ли­ана от Далечния Изток. Обитава ал­пийските ливади и сенчестите околнос­ти на горите, а също и речните долини. Листата са дребни и сиви, а цветовете сиво-зелени, жълто-зелени или розово-зелени, с красива и оригинална фор­ма. В народната медицина се счита за мощно лекарствено средство.растение. В градините трябва да му се осигури опора и светло, влажно място. Разм­ножава се безпроблемно със семена.

Симфиандрата е камбанка от ви­сокопланинските части на Средиземноморието и Кавказ. Многогодишни тревисти растения със слабо облистени стъбла и красиви едри цветове -бели, сини или лилави. На височина достигат до 50 см.Изискват каменисти отцедливи почви и силно слънце. Зимуват безпроблемно. Размножават се със семена. Използват се за алпинеуми и рокарии, а също и за групи сред моравата.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст