Начална страница | Дом | ЦИГАНЧЕТО ПАЗИ ЛЮБОВТА

ЦИГАНЧЕТО ПАЗИ ЛЮБОВТА

image

Циганчето създава в до­ма топла атмосфера,…

гаси зараждащите се конфлик­ти, разногласията и споро­вете, освобождава от неприемането на чуждото мне­ние, от нетърпимостта, вну­шава благожелателност, доброта и търпимост към чуждото мнение. Циганчето се счита за цвете, което пробужда дружеските чув­ства и способства за за­раждането на любов меж­ду мъжа и жената. Това растение ще бъде полезно да се постави в съпружес­ката спалня - то оказва успокояващо действие и ед­новременно активизира чув­ства на нежност и любов. Циганчето с бели и розови цветове е идеално и за детската стая. Там то на­деждно пази детския свят от негативното външно въз­действие, фън-шуй поставя това цвете към растенията, благоприятни за всеки дом - те навсякъде налагат оп­тималния енергиен баланс. Циганчето хармонизира обстановката и в работни­те помещения, особено там, където има много хо­ра. Тези нежни цветя по­магат да погледнеш с ху­мор на всеки проблем, а главното - съединяват ин­тересите на различни хо­ра и им помагат да се отнасят спокойно към об­стоятелствата, които изис­кват непопулярни реше­ния.

Циганчето подбужда към творческа дейност, особено работниците в оригинални жанрове или създателите на авторски работи, стимулира новите идеи и научните открития. Развива деловите качест­ва, помага да гледаш на окръжаващия свят с опти­мизъм. За хората, които критикуват себе си за грешка с и без основа­ние, ще бъде полезно да завъдят това растение с бели и нежнорозови цве­тове. Биоенергетиците препоръчват циганче и на хора, страдащи от ревма­тизъм и сърдечно- съдови проблеми.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст