Начална страница | Дом | КАВАЛЕР И ДАМА ПРЕДЛАГАТ РАЗТОЧИТЕЛСТВО НА БАГРИ

КАВАЛЕР И ДАМА ПРЕДЛАГАТ РАЗТОЧИТЕЛСТВО НА БАГРИ

image

Наричат ги така, защото цъф­тят с два вида цветове -женски само с плодник и мъжки само с тичинки...

Женските са простоцветни и по-дребни, а мъжките са едри и кичести. Те са с плътни, но нежни листенца и по форма приличат мно­го на цветовете на розите и камелиите. Има форми с гладки краища на венечни-те листа, други са ресничести или като фестони. В цветовата им палитра влизат всички възможни цветове без синия.

Без тях лятото не е същото

Клубеновата бегония (Begonia tuberhibrida) про­изхожда от високопланинс­ките части на Южна Амери­ка. Това е обусловило и се­зонността в нейното разви­тие - с настъпването на сту­довете надземната част от-мира и в почвата остава да презимува грудката, от ко­ято през пролетта пораства новото цвете. На нашите балкони бегониите ще из­ливат обилието на цветове­те си до слана. След това трябва да се приберат на топло и поливането посте­пенно да се преустанови, за да навлезе растението в задължителния покой. Клубените може да се прибе­рат заедно със съдовете, в които растат, на подходя­що място с температура 10-12 градуса или да се из­вадят и след като просъхнат, да се сложат в непрозрачни книжни пликове, за да заемат по-малко място. През март-април те се из­важдат и се посаждат в ле­ка, но богата почва така, че горната им част да бъде открита. Съдовете не тряб­ва да са големи, най-подхо­дящи са саксии с диаметър 12-15 см. Полива се веднага и саксиите се поставят на слънчево място. Когато рас­тенията нараснат, а време­то се затопли, може да се изнесат на сенчестия бал­кон, където да продължат да излъчват красота. В началото поливането е мно­го умерено, но с повишава­нето на градусите се уве­личава, докато през топли­те дни се полива обилно и редовно, като се внимава да не се задържи излишна вода в съда, която да пре­дизвика загниване. Много добре действа през лятото подхранването на десетина дни с органични и минерал­ни торове.

Размножават се чрез делене и резници

Бегониите се размножа­ват с делене на клубените и с резници. Клубените обикновено живеят 5-6 го­дини. Когато достигнат 2-3-годишна възраст, могат да понесат разделяне. Добре развитият клубен се раз­рязва с много остър нож на няколко части. Всяка част задължително трябва да има 1-2 добре оформени ве­гетационни пъпки. Срязаните места се овалват в счука­ни дървени въглища и се засаждат! В началото мно­го се внимава да не се по­лива излишно, за да се из­бегне загниване. Когато не искаме да режем клубени­те, можем да отчепим от прорастващите през про­летта резници с пета. Те се засаждат в саксийки, пок­риват се с буркан и след 3 седмици се вкореняват, а до есента образуват и мъ­ничък клубен. Така по­лучените растения не почиват през зимата и тряб­ва да се погрижим да ги опазим до пролетта, когато< ще ги засадим в голям съд. Те ще зацъфтят обилно на 2-ата - 3-ата година.

Понякога се случва та­ка, че "дамата" липсва, т. е. бегонията цъфти само с мъжки цветове. Това е та­ка, защото тези цветя са продукт на сложна хибри­дизация, при която много от естествените белези изчезват.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст