Начална страница | Дом | ЕЗЕРЦЕТО НА ПТИЧКИТЕ

ЕЗЕРЦЕТО НА ПТИЧКИТЕ

image

Потънали в сивотата на все­кидневните грижи ние чес­то си мечтаем да попаднем на някой пустинен остров,…

за да си отдъхнем от всичко и всич­ки. Без телефони, без деца, без грохота от улиците. Е, може би само тихо ромолене на течаща вода!

Ако можем да си позволим малко езерце в двора на вилата си или лятната си къща, то със сигурност описаните по-долу елементи и декоративната рас­тителност покрай изкуствения воден басейн ще са ни от полза.

Този градински кът може да превърне вашата мечта в дейс­твителност. Теренът е бил така организиран, че беседката да изглежда като върху малък ост­ров. Оформил се е приятен кът за четене и почивка, ограден от звуците на течаща вода. Малко мостче води до това приятно кътче, оградено от растителност, която му придава ваканци­онна атмосфера. Всичко е много спо­лучливо - като се за­почне от избора на растенията и от реду­ването на цветовете и се стигне до про­порциите на водната градина.   Грижливо оформена, водната каскада се вписва по съвсем естествен на­чин в целия ансамбъл. Нищо чуд­но в този приказен оазис да ле­тят и незабележими птички, привлечени от уханието на цъф­тящите растения и от спокойст­вието на цялата градина.

Секретът на професионалиста

Всеки тип водни растения се развива в строго ограни­чено пространство. Същес­твуват видове водни лилии, подходящи за малки езерца, които се разпростират на около 50 см ширина. Има и много по-обемни видове, ко­ито се разпростират на по­вече от метър. Затова трябва да изберете онзи вид, който ще е най-подхо­дящ за размера на вашата водна градина.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст