Начална страница | Дом | ВОДОПАДЪТ ПРЕВРЪЩА ДВОРА В КЪТЧЕ ОТ РАЯ

ВОДОПАДЪТ ПРЕВРЪЩА ДВОРА В КЪТЧЕ ОТ РАЯ

image

Напоследък направата на водопад в дворното място е изключително мо­дерен начин за оформле­ние…

Ако искате и вие да сте в крак с модата, добре е първо да посетите истин­ски водопад, или поне да издирите снимки на този природен феномен. Целта е да си изградите реална представа как водата се стича по камъните.

Когато го изграждате трябва да знаете, че ди­зайнът на водопада зави­си от топографските особености на мястото, от ви­да на помпата и дължина­та на тръбата, която ще из­ползвате, от разстояние­то, от което пада водата, както и от формата на . езерцето. Хубаво е да запазите пропорциите на ця­лото съоръжение.

Често се допуска греш­ката, да се извозват ог­ромни количества пръст, за да се изгради един водопад, чиято водна струя е повече от метър. Ефектът от тези големи размери е, че водопадът придобива драматичен вид и много наподобява вулкан, който не е на мястото си.

За да избегнете това, най-добре е да изградите водопад с височина около 60 см. Този скромен раз­мер обаче ще предизвика един съвсем задоволите­лен ефект, както визуален, така и звуков.

Ако изграждате домаш­ния си водопад на нивото на сградата, с нормални размери на басейнчето, количеството пръст, което ви е необходимо, за да струпате около филтъра и да изградите билото на фонтана, е точно толкова, колкото и на пръстта, коя­то е трябвало да изкопае­те за езерцето, което е доста удобно.

Ако решите по-нататък да уголемите водопада, бихте могли да добавите още пръст или да струпате големи скални блокове, както и други, изглеждащи естествено елементи.

Ако работите върху нак­лонен терен, имате възможност да поставите филтъра над езерцето и така да създадете истинс­ка каскада от миниатюрни водопади. За по-добър ви­зуален ефект бихте могли да намалите количеството на водата, и така тя ще се тече сякаш по-бавно, но пък водопадът ви ще е по-широк.

Ако пък изградите водо­пада на няколко крачки от езерцето, ще създадете впечатление за по-бързо течение на водата.

Препоръчително е да из­ползвате гумена подложка под езерцето, която да се подава малко над ръба му, за да връща разплискала­та се вода обратно.

След като сте приключи­ли с копаенето за скалите, и след като сте сигурни, че теренът е равен, подреде­те камъните един върху друг. Не бързайте, проб­вайте различни комбина­ции, като наблюдавате как водата се стича по тях.

Когато смятате, че фон­танът е окончателно изгра­ден, използвайте черна пяна, за да оформите ре­лефа, така че водата да се стича по камъните, а не под тях. Въпреки че изг­раждането на фонтан изисква доста въображе­ние и търпение, това зани­мание доставя изключи­телно удоволствие.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст