Начална страница | Дом | ОТ СТАРАТА ВАНА НАПРАВЕТЕ ЕЗЕРО В ГРАДИНАТА

ОТ СТАРАТА ВАНА НАПРАВЕТЕ ЕЗЕРО В ГРАДИНАТА

image

C малко сръчност и повече фанта­зия можете да направите от стан­дартния и скучен двор…

една ориги­нална градина, към която съседски­те погледи със сигурност ще се на­сочват с любопитство. При това за целта не е необходимо да купувате скъпоструващи материали и гра­динско оборудване, а просто да изпразните таваните от непотребни­те вещи.

Известна е носталгията на по-въз­растните българи към старите пред­мети. Дори и отдавна те да са отишли в историята, нашите майки, бащи, ба­би и дядовци за нищо на света не желаят да се разделят с тях. На тава­на със сигурност ще намерите отдав­на изхвърлената от банята вана, ста­рия люлеещ се стол на дядо или някое овехтяло канапе. Изнесете ги на двора и... запретнете ръкави.

Водоемите в градина­та рядко оставят някого равнодушни. Невинаги има възможност да си направите изкуствено езерце или фонтан "по всички закони" на архи­тектурното строителст­во. За сметка на това прекрасно мини езерце сред камъни и цветя се получава от старата чу­гунена или поцинкована вана. Важно е само да я разположите на под­ходящото място, така че да стане елемент от ландшафта.

Вариант 1. Корпусът на ваната обвийте с ла­маринен лист или няка­къв друг подходящ мате­риал, след това го из­рисувайте с акрилни бои, така че стените й да станат живописно плат­но. След като приклю­чите с художествената част, насипете пръст, за­лейте я с вода и разме­сете до получаване на блатен грунд. Така по­лучавате идеалното място, в което ще плуват вашите  водни  лилии.

Внимавайте само "езер­цето" да не пресъхне през лятото.

Вариант 2. Вкопайте ва­ната в земята, а отстра­ни я декорирайте с камъ­ни и растения. Краищата на ваната се маскират с големи плоски камъни с такива размери, че те да висят над водата. Ваше­то езерце можете да го населите с водни обитатели или да засадите блатни растения. Брегът му е добре да се залеси с нискорасли почвопокривни растения, мъх или някак­ви подходящи също нис­ки градински цветя. Доб­ре ще изглеждат край вашето езерце и висо­ките стебла на тръстика­та, и блатният ирис. Во­дата в такъв водоем не се чисти, трябва само да не забравяте да го до­пълвате в горещите дни.

За да чуете ромона на водата в градината ви, е достатъчно да вкопаете в земята дървен леген за вода, в който е монти­рана малка помпа. Пок­рийте я с решетка, върху нея поставете декорати­вен съд, напълнен с ка­мъни. Трябва да помис­лите само над това как да доведете водата до легена.

Да си направим бе­седка без помощта на специалисти е трудно. Но можете да си оборуд­вате временна и при то­ва само за един ден. Не е беда, че съоръжение­то няма да издържи дъл­го - следващото лято ще измислите нещо ново. Най-простият "строите­лен материал" за вре­менна беседка е тентата. Нужни са ви минимум три дървени опори, на които се поставя плат­ното. Най-добре е то да е с наклон към южната страна - за тази цел из­ползвайте опори с раз­лична височина.

Прекрасна малка беседка

можете да си направите от дълги прътове и пръч­ки, а за по-добра защита от слънцето провесете отвътре светла тъкан. Ма­кар че това е временно съоръжение, за по-гол­яма устойчивост забийте клоните в земята на не по-малко от 20 см дълбо­чина. Ако използвате новоотсечена пръчка, има вероятност да се вкорени и скоро беседката да се раззелени.

Кашпата от стария плетен кош в градината несъмнено ще привлече към себе си внимание. Много нестандартно и съвременно изглеждат цветните саксии - приго­дени от поцинковани ко­фи и лейки. Металният блясък подчертава зеле­ните листа на чемшира, розмарина, тамяна. Ако съдът няма отверстие за оттичане на водата, сложете на дъното слой керамзит, който ще по­пива излишната вода и ще предпазва корените от загниване.

Много практични и ефе­ктни са каменните бор­дюри за лехите, тъй като те са дълготрайни и "дър­жат" растенията в собст­вената им територия. Ако използвате камъни от различна големина, то всяка леха ще придобие собствена индивидуал­ност. За бордюр на леха­та може успешно да се използват и останалите след строителството на къщата тухли. А как ще ги подредите, ще ви под­скаже фантазията.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст