Начална страница | Дом | ПОСЛЕДНИТЕ АКОРДИ НА ЛЕХИТЕ

ПОСЛЕДНИТЕ АКОРДИ НА ЛЕХИТЕ

image

Есента блясва с цялата си прелест…

с великолеп­ните късно цъфтящи многого­дишни растения, декоративни треви и нежни луковични цветя.

Есента постепенно Встъпва в своите права и цветните лехи в градината се прощават с лятно­то си великолепие. Тя обаче също има своите прекрасни растения, които удължават удоволс­твието на грижов­ните градинари чак до първите по-сери­озни застудявания.

ПОЗНАВАТЕ ЛИ ЦВЕТЯТА НА ЗЛАТ­НАТА ЕСЕН?

В лехите през целия септември продължа­ват да сияят яркожъл­тите съцветия на рудбекията и ехинацеята.

Те чудесно се допълват от червените и жълти сортове хелениум и ли­лавите и розовите астри. До тях хората с вкус и опит садят в градините си късните сор­тове флокс като белия "Krimeslaendler", розо­вия "Bornimer Nachsommer" или тъм­ночервения "Herbstglut" заедно с повторно цъфтящия делфиниум.

Ако изброените видо­ве тревисти многого­дишни се чувстват доб­ре на слънчевите лехи, то в сянката на дърве­тата може да се видят тъмносините и виоле­тови огънчета на ако-нита. През есента раз­тварят чашките си още нежнорозовото анемоне и ярките китки на астилбето.

Краят на лятото и началото на есента са

ВРЕМЕТО НА ДЕКО­РАТИВНИТЕ ТРЕВИ

Многобройните сор­тове китайски мискантус украсяват лехите с перести китки, които съхраняват своята привлекателност чак до зимата. Благодаре­ние на яркожълтата си или червено кафява ок­раска тези растения образуват ефектен заден  план,  а филигранната им структура прорежда ма­сивите на мно­гогодишните тревисти рас­тения.    Мискантусът     е непретенцио­зен и единст­веното      му изискване   е слънчево място. През първите три години след посаждането той расте бавно, но после образува мощни бусове, които няколко годи­ни не бива да се мес­тят.

МНОГОБАГРЕНИТЕ КИЛИМИ ОТ ГЕРГИНИ

От юни до октомври в градините властват многобройните сорто­ве гергини. Едва ли има българска гради­на, която да не им от­режда почетно място. На слънчевите участъ­ци с богата хранителна почва със своята раз­лична окраска, форма на съцветия и височи­на те образуват най-различни комби­нации с другите многогодишни и едногодишни цветя.

НЕЖНАТА КРАСОТА НА ЛУКОВИЧНИТЕ

Ако през юли и август сте поса­дили есенни минзухари, са­мо след няколко седмици те ще пробият почвата със своите изящни цветове. Тези растения обичат слънчеви

или полузатъмнени места с добре дренира­на почва. Осо­бено красиви са те в групи, разположени около стволовете, на градинските дървета.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст