Начална страница | Дом | ПОДРЕДЕТЕ САКСИИТЕ СПОРЕД СВЕТЛИНАТА В СТАЯТА

ПОДРЕДЕТЕ САКСИИТЕ СПОРЕД СВЕТЛИНАТА В СТАЯТА

image

Цветята растат здрави и силни, само ако сте им избрали правилното място…

Колкото и да не ни се иска, лятото си отива. Нощните температу­ри все по-често доближават до 10 градуса. Време е да приберем под покрив саксийните цветя, които сме изнесли на свеж въздух. Ня­кои от тях са особено чув­ствителни на студ и може да загинат дори за една нощ. Използвайте този момент, за да преаранжирате въ­трешната си градина. Ра­стенията са променили ви­сочината си. Някои са по­раснали повече, други - са­мо с 2-3 сантиметра. Затова ще е добре да ги подредите по нов начин, за да се вижда красотата на всяко цвете. Разместването на саксиите е повод да помислите и за правилното място на всяка китка в зависимост от пред­почитанията им към свет­лина. Предлагаме ви преглед на подходящото място на някои по-малко попу­лярни стайни растения.

Слънце. Стайният клен цъфти обилно и продължи­телно в слънчеви и умерено топли стаи. За да е по-ком­пактна короната му, често чупете връхчетата на раз­клоненията. Каланхоето също предпочита слънчево място. То не е капризно цве­те. Не понася само подгизване на почвата. Стайните теменужки също обичат много светлина. Само през най-горещите летни дни имат нужда от защита от преките слънчеви лъчи, за да не прегорят листата им.

Това правило важи и за кросандрата. Алоето също се развива най-добре близо до прозореца. Копривката е толкова по-пъстра, колко­то повече светлина достига до листата й. Азалиите, гардениите и камелиите също обичат слънце, но през ля­тото ги пазете от обедните лъчи.

Полусянка. Зелените ли­ста на стайната лиана мюленбекия са чувствителни на преки слънчеви лъчи. Листно-декоративните бегонии имат нужда от свет­лина, за да изпъстрят листа­та си. Но при пряко огрява-не от слънцето може и да прегорят. Растенията от се­мейство бромелиеви също предпочитат полусянка. И марантата е сред видовете, които искат и светлина, и защита от слънцето. Това правило важи и за повечето китки, родом от Южна Америка. Различните видо­ве циперуси също обичат полусянка. Най-добре е драцената да е на сянка, но има видове, които понасят и повече светлина.

Разсеяна светлина. Пентасът, наричан още "Зве­здата на Египет", е сред най-характерните расте­ния с такива предпочита­ния. Най-подходящото мя­сто за тях е близо до прозорец с източно или западно изложение. Така те полу­чават достатъчно светли­на, но не са огрети през це­лия ден от слънчевите лъ­чи. Есхинантусът също обича повечко светлина. Така той се превръща в истински водопад от багри.

Замиокулусът ще се чув­ства добре близо до изто­чен прозорец. Въпреки разпространеното мнение, че папратите обичат пове­че сянка, в стайни условия имат нужда от достатъчно светлина. В тази група спа­да и фотинията.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст