Начална страница | Дом | РЕМОНТИ В ДВОРА - КАК ДА ПОДРАВНИТЕ ПЪТЕЧКИТЕ

РЕМОНТИ В ДВОРА - КАК ДА ПОДРАВНИТЕ ПЪТЕЧКИТЕ

image

Ако се налага да павирате по-го­лям участък,…

подреждането на ка­менните плочи равно се оказва доста трудно - на едно място те са повдигнати, на друго падат под нивото. Професионалните строи­тели обаче не допускат това.

Къде е тайната им?

Върху добре трамбования слой на­сипете дребен или по-едър чакъл меж­ду две паралелни една на друга и абсолютно прави дървени рей­ки. Проверявайте постоянно разстоянието между тях, а ни­вото контролирайте с нивелир. При това на всеки линеен метър правете наклон от 1 -2 см за отти­чане на водата. Между рейките от горния край прокарвайте нап­речно дъска, с чиято помощ се сваля надолу излишният пласт чакъл и едновременно се запъл­ват празнините. Така повърхността става абсолютно равна.

Върху нея вече може да се редят пло­чите. Колкото по-старателно е израв­нен чакълът, толкова по-малко има нужда от допълнителни корекции. Върху плочите в този случай е доста­тъчно да чукнете един-два пъти с чук, за да се наместят те в естественото си легло, срутите между тях запълнете с пясък, като използвате твърда мет­личка.

Измервайки височи­ната, притиснете чакъла между две па­ралелни и абсолютно равни дървени или метални рейки.

С помощта на нап­речна дъска изравне­те нивото на чакъла, като по тоя начин запълните и празни­ните.

Ако възглавницата от дребен чакъл е из­равнена добре, пос­тилането на пътеч­ката с плочи вече не е проблем.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст