Начална страница | Дом | ГЕРГИНИТЕ - КОЛОРИТЪТ НА ЕСЕННИТЕ ЛЕХИ

ГЕРГИНИТЕ - КОЛОРИТЪТ НА ЕСЕННИТЕ ЛЕХИ

image

Тяхната родина е Мек­сико и Гватемала...

Зато­ва те са светло- и топлолюбиви и бързо загиват при застудяване. Днес в цял свят се наричат далии - по името на шведс­кия ботаник Андреас Дал.

Съвременните сортове гергини са получени в резултат на сложно кръстосване. Известни са неколко хиляди сорто­ве, които се различават по големина, форма и ок­раска на цвета. Красиви­те цветя, които у нас раз­цъфтяват почти заедно с настъпването на есента, виреят добре на полуглинести и полупесъчливи почви, богати на орга­нични вещества и с неут­рална почвена реакция. Те зле понасят пресуша­ването, както и излишна­та влага. Преди да ги по­садите, обработете зе­мята на дълбочина 30-40 см. Добре гледани, те

ЩЕ ЦЪФТЯТ ОБИЛНО ДО ПЪРВИТЕ ПО-СЕ­РИОЗНИ ЗАСТУДЯВАНИЯ

Гергините се размно­жават в зависимост от сорта си по различни на­чини: чрез деление на храста или чрез резни­ци. Всяка част от храста трябва да има стебло или парче от него с пъп­ки, няколко клубенолуковици и корени към тях. За получаването на резници запазените под­земни части след изваж­дането им от почвата късно есента обработете в средата на зимата с препарати против гъбични болести и ги насадете в хранителна влажна почва в светли и топли помещения. От основата на старите стебла от спящите пъп­ки се разви­ват нови клонки, кои­то служат за резници. Ако те са с т. нар. петичка, може да очаквате, че ще се вко­ренят лес­но в сандъчета със слой богата на храни­телни ве­щества почва. След посаждането ги покрийте отгоре с пя­сък, пред­варително добре про­мит. През първите дни е нужно да засенчвате резниците и често да ги пръскате с вода. Вкореняването продължава от 8 до 25 дни. Добре е да следите и температурата на почвата, която трябва да е +18-20 градуса. Вкоренените резници поста­вете в саксии и ги дръж­те на прохладно място с достатъчно светлина, къ­дето те ще се развиват до посажданото им в ле­хата през пролетта. Рас­тенията, израсли от рез­ниците, боднете на дъл­бочина до първата двой­ка листенца, а израслите от клубен поставете та­ка, че шийката и при кореновата двойка листа да са 4-5 см под пръстта. Те ще разцъфтят 10-12 дни по-рано от израсли­те от резници, които оба­че са по-устойчиви на болести.

В лехата садете висо­ките растения на разсто­яние едно от друго 1 м, а за растенията със сре­ден размер и ниските та­зи цифра е 60-80 см. На­последък

СТАНАХА МОДНИ БОРДЮРНИТЕ ГЕРГИНИ

Наистина те са особено привлекателни цветя. В тази група влизат рас­тения с височина от 20 до 60 см. Според форма­та на цвета си те могат да бъдат декоративни, с игловидни венчелистче-та или като помпони. Храстчетата не са висо­ки, но цъфтят особено обилно. Тези растения образуват истински ки­лими в лехите, замест­вайки успешно многобагрената прелест на лято­то със своя колорит.

При отглеждането на различни видове и сор­тове гергини в саксии и сандъчета имайте пред­вид следното. Ако прехраните растението, ще получите пищна зелени­на и корени, но не и цвят. За богат цъфтеж дръжте гергините на "гладен ре­жим", подхранвайте ги само с калиеви и фос­форни торове, като на­пълно изключите орга­ничните.

ПОЛИВАЙТЕ УМЕРЕНО,

Непременно откъсвайте процъфтелите съцветия без да чакате оформяне­то на семена - само то­гава цъфтежът ще е пи­щен.

През есента може да продължите живота на гергините, като зариете стеблата с пръст на 5-10 см височина, но след то­ва се налага да изреже­те стеблата. Подземната част с кореновата шийка изкопайте, като избере­те за това топъл ден, за да може да я изсушите на слънце. След това пренесете клубените в помещение с температу­ра +3-5 градуса и влаж­ност не по-висока от 60-70%. Ако ще ги съхраня­вате в зимник при ниски положителни температу­ри, периодично преглеж­дайте растенията и отде­ляйте повредените.

За богат цъфтеж ги дръжте на "гладен режим", подхранвайте ги само с калиеви и фосфорни торове, като напълно изключите органичните.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст