Начална страница | Дом | КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРИ ПОКУПКАТА НА НОВО РАСТЕНИЕ?

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРИ ПОКУПКАТА НА НОВО РАСТЕНИЕ?

image

Ако искате да си купите ново цвете от цветарския магазин,…

трябва да знаете ня­кои важни неща, за­щото много често съ­ществува опасност да попаднете на некаче­ствен екземпляр.

Първото и най-важ­ното при цъфтящите растения е да избере­те такова цвете, кое­то има не само разт­ворени цветове, но и много образували се пъпки по клонките. В никакъв случай не взи­майте цвете, което е неравномерно облистено, има невзрачни листа, корените му са прораснали през до­лното отверстие на саксията, има явни признаци за болести и неприятели, в стената между саксията и су­бстрата се е оформи­ла лека празнина, а по стените или дъно­то на саксията - зелен на­леп.

Пренасянето до дома също е важно

След покупката от мага­зина или оранжерията увий­те добре растението, за да го защитите от повреда. През зимата опаковката трябва да е до върха. Не по-малко опасно е да го превозите в багажника на автомобила. Старайте се да не повредите стъблото и листата.

Аклиматизирайте новото растение

Новото цвете трябва да преживее периода на акли­матизация, тъй като стайни­те растения се отглеждат в оранжерии, където обикно­вено е топло и влажно. Ко­гато внесете цветето при но­ви условия вкъщи, има опас­ност да изпаднат в неблаго­приятно състояние. За това пазете го от преките слънчеви лъчи и от те­чение в продължение на няколко седмици. За цъфтящите саксийни видове като азалия, хризантема, цикла­ма, които се продават през зимните месеци, е подходящо да ги по­ставите на постоянно място, което е макси­мално осветено.

Краят на пролетта е най-подходящото време

Покупка на стайни растения може да на­правите по всяко вре­ме на годината, но най-подходящо е то­ва да стане от края на пролетта до средата на есента. Някои ви­дове се появяват за продажба само през зимата, когато тряб­ва да сме особено внимателни.

Тези, които се продават на улицата, могат да пост­радат от студа, ако не са предварително закалени. Избягвайте да купувате та­кива, които са изложени на­вън като образец. Ако сте решили да си вземете семе­на, по възможност избирай­те хибриди F1 - първо поко­ление. При избора на луко­вици убедете се, че те са твърди, без повреди или пъ­пки и няма да се отчупят.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст