Начална страница | Здраве | В МОЗЪКА ЦЪКА ЧАСОВНИКОВ МЕХАНИЗЪМ

В МОЗЪКА ЦЪКА ЧАСОВНИКОВ МЕХАНИЗЪМ

image

В мозъка на човека, об­разно казано, работят три часовника:…

единият е за нагласа на организма спрямо 24-те часа на дено­нощието, другият следва цикъла "светлина-мрак", а третият се адаптира към общуването и самотата. Как тиктака този сложен комплекс при Евите?

7 часът. Да сте будна по това време е съвсем нормал­но, зависи обаче от вашия тип. Ако всяка сутрин, в про­дължение на месец, измер­вате температурата си сут­рин рано, ще узнаете дали сте "сова" или "чучулига". "Нощните птици" обикновено са с 36,5-36,7 градуса, а же­ните с ранна настройка за деня - 36,8-37 градуса. Спо­ред хронобиологията (наука за влиянието на часовете от денонощието върху психика­та, здравето и настроението) тези няколко десети разлика определят кога е най-добре да започне денят ви.

8 часът. Ако термометъ­рът е показал по-висока тем­пература, вече сте готови да започнете работа. Ако е по-ниска, трябва да полагате повече усилия, за да се спра­вите. Вие сте "сова"...

9 часът. Вече сте напра­вили първите контакти - по улицата, или в трамвая... То­ва е нещо като масаж за мо­зъка - стимулира се дейност­та му.

10 часът. И вие, и начал­ниците ви сте наясно, че сега започва по-усилената работа. Ако трябва да се пребо­рите с някакъв проблем, мо­ментът е дошъл - нивото на кръвната ви захар е по-висо­ко и ви помага да се пребо­рите с напрежението.

11 часът. Ако с лекота се справяте с работата си, то не е защото сте включили в действие повече от 5-10 про­цента от невроните си (това е невъзможно), а защото сте пришпорили ефикасността им.

12 часът. След половин час не е лошо да обядвате, защото тогава инсулинът и храносмилателните сокове са в най-благоприятно за ор­ганизма ви количество.

13 часът. Време е да приключвате с обяда. Но не с тестен десерт, а с плод или кисело мляко. Бъдете сигур­ни: да "оползотворите" три ястия е толкова неразумно, колкото и да си осигурите ед­на безсънна нощ.

14 часът. Нивото на хормона на стреса започва да намалява и ставате по-уязвими. И по-уморени. То­нусът ви спада и може дори да ви се доспи. Така че не си насрочвайте важни срещи тъкмо сега.

15 часът. И кръвната за­хар, и температурата ви от­ново започват-да се покач­ват. Сега е вторият пик в енергията и работоспособ­ността ви. Но той ще продъл­жи само час и половина.

16 часът. Време е да пийнете чаша вода, дори и да не сте жадни. След 30-годишна възраст хронобиологичният център на жаждата става по-капризен и изисква повече течности. А ако орга­низмът се дехидратира, не очаквайте свежест нито в действията, нито във външния си вид - кожата старее по-бързо.

17 часът. Съзнателно за­бавете ритъма - така по-плав­но ще преминете от напреже­нието към почивката.

18 часът. Серотонинът -хормонът на радостта - се е повишил, телесната ви темпе­ратура - също. Времето е под­ходящо за срещи, особено с предпочитани от вас хора.

19 часът. Дневната свет­лина досега е потискала хор­мона мелатонин, който е "ви­новен" до голяма степен за всички депресии. Но светли­ната вече я няма, затова за­палете за известно време по­вечко лампи - това ще е ня­каква компенсация.

Продължава утре…

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст