Начална страница | Здраве | 7 СТЪПКИ КЪМ ЩАСТИЕТО

7 СТЪПКИ КЪМ ЩАСТИЕТО

image

Направете сами на себе си най-добрия подарък - избавете се от тъгата и напълнете живота си с радост…

1. Борете се с нега­тивните емоции

Чувството на вина, на обида, възмущението, оскърбеното самолюбие могат да ни лишат от щастието. Постарайте се да ги премахнете, ка­то отделяте 10 минути за въображаем разговор с всяко негативно чув­ство - все едно че разго­варяте с човека, който ви ги е причинил. Зада­вайте въпроси: защо са се появили и какво се над­яват да получат от вас. Запишете всичко, което ви дойде в главата, без да се опитвате да прави­те оценки. Така можете да откриете истински­те причини за произхода на негативните си емо­ции, а не това, което смятате, че ги е предиз­викало в момента.

2. Премахнете пре­пятствията

Застанете на колене пред няколко възглавни­ци. Поемете дълбоко въз­дух, помислете за това, което ви пречи да бъде­те щастливи, и започне­те да удряте по възглав­ниците с все сила в продължение на 5 минути, блед това запишете всички свои Впечатления и мисли, които са дошли в главата ви по време на този "двубой". Правете това ежедневно в про­дължение на няколко седмици или месеци - колко­то ви е необходимо.

3. Разходете се

Десетминутно (като начало) медитативно хо­дене на свеж въздух е до­статъчно за това, да се почувствате по-добре и физически, и емоционално.

4. Танцувай­те

Да се избави­те от напре­жението и да повдигнете на­строението си, ще ви помог­не и енергично танцуване. На­правете под­бор на любима­та си музика, запишете я на компютъра или на диск. Включе­те музиката, затворете очи и започнете да разклащате цялото си тяло 6 стила на африкан­ските танци. Това тряб­ва да продължи поне 5 ми­нути. Починете около 1 минута и след това за­почнете отначало, като втория път го правите от 5 до 10 минути.

5. Намерете сигурно рамо

Това може да бъде лю­бим ваш близък човек, на чието рамо можете да поплачете, който ще ви разбере и пред когото не е нужно да се преструва­те. Можете също така да отидете на групови сеанси при психотерапевт или да влезете в група по йога.

6. Научете се да про­щавате

Когато прощаваме на другите, ние се учим да прощаваме и на самите себе си. Насъбраните злоба, недоволство, раз­дразнение само засилват депресията. Съвремен­ните изследвания показ­ват, че умението да про­щаваме на другите укрепва сърцето и повди­га настроението.

Опитайте прост вид медитация: вдишайте през носа и издишайте през устата. Предста­вете си мислено човека, на когото сте ядосани. Кажете му: "Прощавам ти всичко, което си на­правил, за да ми навредиш."

7. Живейте в настоя­щето

Това е действителен залог за настояще ща­стие и е велико умение. Много е важно да не преживявате отново и от­ново всичко, което ви се е случило. Също така е много важно и да не жи­веете само с мечти за светлото бъдеще. За да бъде то светло, е необхо­димо правилно да постъпвате във всеки кон­кретен момент в на­стоящето и да умеете да се наслаждавате на всяка минута, на всяко усещане, на всяко впечатление.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст