Начална страница | Здраве | КИНЕЗИТЕРАПИЯ- УПРАЖНЕНИЯ ГОНЯТ БОЛКИТЕ В ГЪРБА

КИНЕЗИТЕРАПИЯ- УПРАЖНЕНИЯ ГОНЯТ БОЛКИТЕ В ГЪРБА

image

1. Застанете в изправено положение,…

с крака, раз­творени на ширина та на ра­менете, леко свити в  колене­те. Хване­те с двете ръце тояжка. Напрегне­те мускулите в долната част на гърба и корема. Бавно наклонете тялото, като плъзгате тояжка­та по бедрата и я спрете при коле­ната. Върнете се в изходното по­ложение. Повто­рете 15 пъти.

2. От­ново за­стане­те в из­правено положе­ние,  с крака на ширината на раменете и леко сгънати в коленете. Хванете тояжката с две ръце. Наведете се напред, така че гърбът да е успореден на пода, краката да са полусгънати, а ръцете - отпусна­ти. Съберете лопатките на гър­ба и като сгънете лактите на­зад, повдигнете бавно тояжката до корема. Отпуснете ръцете. Повторете 15 пъти.

3. Легнете по корем, разтворе­те краката на ширината на раме­нете. Протегнете ръцете на­пред, повдигнете главата и пле­щите. Едновременно повдигнете дясната ръка, горната част на трупа и левия крак. Задръжте, колкото можете. Върнете се в изходно положение. Щом крайни­ците ви докоснат пода, веднага повторете същото с лява ръка и десен крак. За всяка страна из­пълнете упражнението по 15-20 пъти.

4. Легнете по корем, подпрете се на сгънатите в лактите ръце (подлакътницата на ръката да е под прав ъгъл с подраменницата). Разтворете краката на ширина­та на раменете. Повдигнете гор­ната част на тялото, като едно­временно я обръщате наляво. За­дръжте 3-5 сек. Върнете се в из­ходното положение. Изпълнете по 20 пъти в двете посоки.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст