Начална страница | Здраве | РАЗБЕРЕТЕ САМИ ЗДРАВО ЛИ Е СЪРЦЕТО ВИ

РАЗБЕРЕТЕ САМИ ЗДРАВО ЛИ Е СЪРЦЕТО ВИ

image

Проста схема може да помог­не да разберете дали със сър­цето ви всичко е наред…

или трябва да идете на лекар.

Диагностиката на всяка болест, разбира се, е задача на специалисти­те, но предварително заключение за работата на сърцето си всеки може да си направи сам.

За тази цел след ене­ргична петминутна раз­ходка измервайте в про­дължение на една минута пулса си. След това из­вадете от 180 числото на възрастта ви. В идеалния случай стой­ността на вашата сър­дечна честота не трябва да бъде по-гол­яма от границата, която сте получили. Ако ре­зултатите ви не са та­кива, вече е време да по­мислите за здравословен начин на живот, но пре­ди всичко трябва да си запишете час за лекар и не забравяйте да си нап­равите кардиограма.

Сега проверете пулса си в покой, а след това направете триминутно бягане (може и на място). Починете четири мину­ти и измерете пулса си отново.

... Ако е еднакъв с на­чалното измерване - отлично, сърцето ви е в доб­ро състояние. Но ако пулсът ви след натоварване­то надвишава броя на уда­рите на сърцето в покой с 10-15 удара, трябва да се погрижите за здравето си.

За тази цел прекарвай­те повече време на чист въздух, ходете пеша, за­пишете се на фитнес, из­берете поносимото за вас натоварване. Ако раз­ликата е по-голяма от 20, положението е критично, трябва спешно да бъдете прегледани от лекар.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст