Начална страница | Здраве | В СЕЗОНА НА СЕННАТА ХРЕМА

В СЕЗОНА НА СЕННАТА ХРЕМА

image

Понятието алергия е въведено от австрийския лекар Клеманс фон Пирке...

Той пръв открил, че човешкият организъм понякога ре­агира на безвредни вещества по необичаен начин - образува сре­щу тях имунни антитела, възприемайки ги като врагове.

Най-честите причинители на алергия са: прах, полени, ужил­вания от насекоми, животински косми и слюнка, лекарства, бито­ва химия, някои храни като яйца, риба, мляко, ягоди, мед и др.

Дойде ли пролетта, жер­твите на сенната хрема веднага реагират - кихане, кашлица, поток от сълзи и сополи, дузини книжни кърпички, такава е нера­достната картина на това неприятно заболяване. Пролетта е сезонът на цветните алергии. Най-ти­пична от тях е сенната хрема. Името едва от ду­мата сено, защото най-си­лен алерген е цветният прашец на дивите полски треви и храсти. Частички­те на прашеца (полените) са с размер от 2 до 200 микрона. Едно единствено растение може да произ­веде стотици милиони зрънца, които вятърът раз­нася на десетки километ­ри разстояние. Попаднали в организма на някои хора, тези зрънца предиз­викват алергична реакция с различна по степен те­жест.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ

При среща на човека с неговия алерген в тялото се образува веществото хистамин. То причинява отделянето на обилни сек­реции и оток на лигавици­те. Алергичният усеща си­лен сърбеж в носа и гър­лото, опитва се да изкаш­ля "врабчето", което пърха в трахеята му. Всички тези симптоми могат да бъдат предвестник на нещо по-сериозно - една бъдеща астма, която превръща живота на човека в истин­ско мъчение.

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С АЛЕРГИЧНАТА ХРЕМА

Първото, което трябва да направите, е да открие­те кой е вашият алерген (или множество алерге­ни). Тестуването се прави в кабинетите по алергология. Следващата стъпка е да се опитате да премах­нете алергичния дразни­тел от живота си. Ако това е домашен прах напри­мер, да смените мокета с балатум, тупането на ки­лима - с влажно почиства­не, да проветрявате ре­довно дома.

Ако вашият алерген е цветен прашец, стойте колкото се може по-дълго в затворено помещение. Ако можете да си го поз­волите, .прекарвайте този период край морето, къде­то въздухът е по-чист.

ЕФИКАСНО ЛИ Е ЛЕЧЕНИЕТО

Терапията на алергиите изисква време и търпение и е комбинация от различ­ни средства.

Десенсибилизация. След като лекарите опре­делят кой е вашият алер­ген, се започва с инжектиране на много малки дози от него, за да може орга­низмът да "привикне"и да престане да реагира на него неадекватно.

Стероиди. Тези пре­парати са тежката артиле­рия срещу алергията, дос­та са вредни за здравето и трябва да се прилагат са­мо в случаи на алергични кризи. Спрей от кортизонови препарати, впръскан в носа дори в малка доза, може да прекрати пристъ­па на сенна хрема.

Антихистаминови препарати. Това лечение най-бързо премахва симп­томите на алергията, но не влияе върху причините й. Такива популярни пре­парати като алергозан, тавежил, синпрамин и други блокират отделянето на хистамина и премахват отока, обилния секрет, хремата, кихането и каш­лицата. Приети вечер пре­ди лягане, могат да ви по­могнат да спите спокойно. Масиран удар с комбина­ция от всички антиалергични средства, включващ и спрейове с отбъбващо (антиконгестивно) дейст­вие може да се предприе­ме по изключение при ек­стремни обстоятелства. Например ако ви предстои интервю за постъпване на работа или ако сте журналист, който трябва да се появи в ефир. Лечението на сенната хрема обаче трябва да бъде продължи­телно, системно и да се извършва от лекар-алерголог, защото жертвите на алергията живеят с нея с години, понякога цял жи­вот.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст