Начална страница | Здраве | 5 ЗАБЛУДИ ЗА ЛЕКАРСТВАТА

5 ЗАБЛУДИ ЗА ЛЕКАРСТВАТА

image

За начина и времето за приемане на лекарства има много заблуди…

Кое е истината и на какво не трябва да се вярва?

Заблуда N1

Могат едновременно да се взимат няколко ле­карства. Често лекарствата са фармакологично несъвме­стими помежду си. Особе­но антибиотиците. Те не трябва да се пият с препа­рати, които понижават температурата, със съно­творни и антихистаминови медикаменти. Рядко несъвместимостта може да е полезна-атропинът например е незаменим при отравяне с мухоморка.

Заблуда N 2

Лекарствата действат еднакво на всички. Известно е, че едни и съ­щи медикаменти влияят различно на деца, възраст­ни, бременни. Лечебният ефект на еритромицин, верапамил, диазепам е по-слаб при жени, отколкото при мъже. Анаприлин и тазепам действат обратно.

Заблуда N 3

Преди да се глътне та­блетката, задължител­но трябва да се сдъвче. Наистина по-добре е та­блетките да се сдъвчат, но не и покритите със спе­циална обвивка. Тогава те престават да действат. Има и опасност от нежела­телни странични ефекти. Възможно е да се засили раздразващото им дей­ствие върху стомаха. Волтарен, индометацин, диазолин, реопирин, Ибупрофен, бонафтон не трябва да се дъвчат.

Заблуда N 4

Най-добре е лекарства­та да се пият с вода. Хаповете трябва да се взимате течности, но вода­та невинаги е най-подходя­ща. Еритромицин трябва да се пие с минерална вода с алкална реакция или мляко; индометацин и резерпин - с мля ко; кофеин, теоброминитеофилин - с кисели сокове. Препа­ратите с калций и еритромицин да не се пият с кисели сокове, а тетрациклин -с мляко. Най-добре е аспири­нът да се взима с минерална во­да с  основна реакция.

Заблуда N 5

Лекарствата трябва да се приемат след ядене. Най-добре е лекарствата да се  взимат  на гладно. Препарати с кал­ций, взети след ядене, мо­гат да образуват с кисели­ните от храната неразтво­рими утайки. Неомицин, нистатин и полимиксин обра­зуват такива утайки с жлъчката. Препаратът строфант е много чувстви­телен към хранителните сокове. Взет с храната, се преработва заедно с нея. Някои лекарства (пепсин, фестал, дигестал, ензистал) задължително тряб­ва да.се взимат непосред­ствено преди ядене. Те по­магат на стомаха да преработи храната. С яденето трябва да се пият и лекар­ства, подлежащи на смила­не - препарати от кора от зърнастец, корени от ревен. По време на хранене трябва да се взима хинидин, някои диуретици, еуфилин, ентеросептол, левомицетин. Противокиселинните средства вика-лин, викаир, окисите на магнезия е добре да се пи­ят, когато стомахът е пра­зен, а солната киселина продължава да се отделя -тоест един-два часа след ядене.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст