Начална страница | Здраве | НЕВРОДЕРМИТЪТ- УПОРИТ НАСЛЕДСТВЕН СПЪТНИК

НЕВРОДЕРМИТЪТ- УПОРИТ НАСЛЕДСТВЕН СПЪТНИК

image

Заболяването на кожата е свързано с фамилна обремененост от екзема, астма, мигрена…

и лабилност на нервната система.

Названието на невродермита има гръцки произход. То означава заболяване на кожата (дерма), свързано с нервната система.

Невродермитът е гене­тично обусловена, хронично-рецидивираща екзема. Тя се характеризира със си­лен сърбеж и наличието на малки папулки, които имат тенденция към сливане и образуване на огнища с рязко уплътнение на кожа­та и нарушение на нейната пигментация. Болните имат фамилна обремене­ност от екземи, астми, ми­грени, уртикария, склонни са към промяна на характе­ра и са предразположени към бактериални и вирус­ни инфекции.

Невродермитът протича хронично, с периоди на по­добряване през 3,7 и 14 го­дини и с периоди на рецидивиране през целия живот. Заболяването започва обикновено в кърмаческа възраст или в ранното дет­ство. Установени са три възрастови стадии, които имат някои особености. Първият стадий започва след раждането и продъл­жава до към 5-годишна възраст. Кожните обриви се локализират симетрич­но по страничните части на лицето и се изразяват с милиарни еритемни папули, които предизвикват силен сърбеж. Посочените обри­ви могат да се разпростра­няват по челото, шията, тялото, подбедрениците, поло­вите органи и на други участъци. Може да се поя­вяват и везикули - т.е. ме­хурчета. През втория ста­дий - между 3 и 10-годишна възраст, екземата се лока­лизира най-често по тила, задната повърхност на кит­ките, лактите и по колен­ните гънки. Има постоянен и силен сърбеж, папулки и екскориации. Проявите често се влошават през есента, зимата и пролетта. Третият стадий се развива след пубертета и у възраст­ните. Тогава обривите се ограничават, затвърдяват и засъхват.

Болните отневродермит често получават тежки ус­ложнения, вследствие на инфектиране с бактерии и вируси, особено на херпе­са. Появяват се мехурчета, които се пукат и се излива течност, като екземата става мокреща. Нарушава се общото състояние на болния. Може да се пови­ши температурата. Явяват се катари на горните диха­телни пътища, пневмопатии, еластични бронхити, обстипация, пиодермии и други. Сърбежите са много силни, кожата засъхва. Де­цата с невродермит са не­спокойни, конфликтни, с отклонения в поведението. Те често се изпотяват, пребледняват, имат пристъпи на сърбеж и безсъние.

Лечението на невродермита е продължително и трудно. Локално се използват ле­карства в комби­нация с антивъзпалителни и анти­септични сред­ства, с цел да се спре изсушаване­то и лющенето на кожата. След като се направи изследване, ле­карят предписва против сърбежа и инфекциите кортизонови, антихистаминови препарати, транк­вилизатори, антибиотици.

Препоръчват се високо­планински курорти, парафинови апликации, билко­ви вани.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст