Начална страница | Здраве | КАК ДА РАЗЛИЧИМ ИЗКЪЛЧВАНЕТО ОТ НАВЯХВАНЕТО

КАК ДА РАЗЛИЧИМ ИЗКЪЛЧВАНЕТО ОТ НАВЯХВАНЕТО

image

Под изкълчване се раз­бира трайното изместване на костите…,

които влизат в състава на дадената ста­ва. Обикновено то се съ­четава и с разкъсване на ставната обвивка. При из­кълчването ставната кап­сула се разкъсва и се по­лучава кръвоизлив във или извън ставата. При силно изместване се на­търтват и околните органи и меки тъкани.

Най-честите оплаквания при изкълчването са бол­ката и невъзможността за движение в пострадалата става. Областта на изкъл­чената става е деформи­рана, крайникът е фикси­ран в неправилно положе­ние. Изкълчването се ус­тановява с рентгеново из­следване.

Лечението се изразява във възстановяване на нормалното анатомично положение чрез специал­ни прийоми за всяка от­делна става, което се из­вършва от специалист.

При навяхване липсва разместване в положени­ето на ставните повърх­ности една спрямо друга. Получава се разтягане на капсулата, разкъсване на връзките, но ставата за­пазва целостта си. Място­то около ставата е подуто, силно болезнено, движе­нията са възможни, но ограничени.

Лечението е насочено към обездвижване на ста­вата най-добре с гипс или стегната превръзка. През първите 24 часа не са пре­поръчителни да се правят горещи вани с вода, разт­ривки, масажи, които мо­гат да увеличат кръвоиз­лива и да забавят нормал­ното зарастване на разкъсаните връзки.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст