Начална страница | Здраве | КРАКАТА МИ ИЗТРЪПВАТ…

КРАКАТА МИ ИЗТРЪПВАТ…

image

Проблемът засяга хиляди хора и е една от основните причини за безсънието…

Лекарите наричат те­зи оплаквания „синдром на уморените крака". Всичко започва с изт­ръпване, бодежи, непри­ятни и трудни за описва­не усещания в краката, които понякога се прев­ръщат в силна болка. Особено при продължи­телна неподвижност или по време на сън. И естествената реакция е честото раздвижване на краката - пръстите, гле­зените, прасците и стъ­палата. Тези движения, а много по-често и ста­ването от леглото, прек­ратяват мравучкането, но то започва отново, щом крайниците останат дъл­го време в покой.

УСЕЩАНИЯТА СА НЕПРИЯТНИ, НО НЕ СА ОПАСНИ

Причините за това нервно заболяване не са изяснени все още. Но е сигурно, че проблемът е свързан със състояни­ето и действията на нер­вните влакна. Ето защо те по-скоро се приемат като симптом за някои нервни заболявания. Има и медикаменти, ко­ито нарушават нормал­ното предаване на нер­вни импулси и могат да ги предизвикат. Това обикновено става, кога­то се вземат общоуспокоителни, без консулта­ция със специалист.

Венозната недоста­тъчност също може да предизвика изтръпвания, особено след продължително стоене в право по­ложение или по време на бременност. Тези оплак­вания могат да възникнат и когато на организма не му достигат калий, калций или желязо в кръвта. Ане­мията почти винаги пре­дизвиква тези неприятни усещания.

С ПЪРВИТЕ МРАВУЧКАНИЯ ПОТЪРСЕТЕ ЛЕКАР

Той ще прецени дали се касае за нещо извън нервната система - нап­ример ставни болки или обикновена преумора. За прякото лечение на син­дрома на уморените кра­ка вероятно ще ви пред­пише и някои успокои­телни, минерали, вита­мини или Хинин, които ще ви подействат отпус­кащо. Но вие сами не бива да си назначавате лечение, нещата могат да не са в нервната система, тогава излиш­но ще се натоварите с медикаменти.

Това, което няма да ви навреди и можете да правите сами, са леките масажи на засегнатите места, ходенето боси, винаги когато това е възможно, и баните със сменяне на топла и сту­дена вода. Всичките те­зи процедури ще помог­нат за общото ви укреп­ване. А конкретното оп­лакване, ако не премине от тях и от една елемен­тарна почивка, трябва да се лекува от специа­лист.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст